Προφίλ και Αξίες Εφήβων (ICPSR doi:10.17903/FK2/EKZNT3)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Προφίλ και Αξίες Εφήβων

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/EKZNT3

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2020-02-13

Version:

10

Bibliographic Citation:

Ηλιού, Κατερίνα; Κακεπάκη, Μανίνα, 2020, "Προφίλ και Αξίες Εφήβων", https://doi.org/10.17903/FK2/EKZNT3, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:rIgn+IFZoAfNccGtPHYb+Q== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/EKZNT3

Study Description

Citation

Title:

Προφίλ και Αξίες Εφήβων

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/EKZNT3

Authoring Entity:

Ηλιού, Κατερίνα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Κακεπάκη, Μανίνα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2020-02-13

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/EKZNT3

Study Scope

Keywords:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Abstract:

Στα πλαίσια της Πράξης "Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI) - Πακέτο Εργασίας 5: Youth Print Web Platform", διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τέσσερα Γυμνάσια της Αττικής την περίοδο 1 Φεβρουαρίο - 30 Μαρτίου 2018. Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση των αξιών και αντιλήψεων των νέων εφήβων της Αττικής, σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες με διαφορετικά κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά. Συμπληρώθηκαν 792 ανώνυμα ερωτηματολόγια από μαθητές και μαθήτριες και των 3 τάξεων του Γυμνασίου.

Date of Collection:

2018-02-23-2018-03-30

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Ολοι οι μαθητές και οι μαθήτριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου τεσσάρων Γυμνασίων της Αττικής.

Kind of Data:

Survey Data

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinal: Trend/Repeated cross-section

Data Collector:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Sampling Procedure:

Non-probability: Purposive

Mode of Data Collection:

Self-administered questionnaire

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Weighting:

Δεν υφίσταται

Cleaning Operations:

Έλεγχος συνέπειας και wildcode

Data Access

File Description--f792

File: ekke-1-0052-GR.tab

  • Number of cases: 792

  • No. of variables per record: 135

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:rIgn+IFZoAfNccGtPHYb+Q==

Other Study-Related Materials

Label:

questionnaire-ekke-1-0052-GR.pdf

Text:

Είναι το ερωτηματολόγιο της έρευνας με τίτλο "Προφίλ και Αξίες Εφήβων".

Notes:

application/pdf