Στάσεις και αντιλήψεις για την αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης στην Ελλάδα - Check4Facts (ICPSR doi:10.17903/FK2/DDAYF5)
(Check4Facts)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στάσεις και αντιλήψεις για την αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης στην Ελλάδα - Check4Facts

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/DDAYF5

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2023-07-31

Version:

2

Bibliographic Citation:

Δεμερτζής, Νικόλαος; Λιναρδής, Απόστολος; Πουλακιδάκος, Σταμάτης, 2023, "Στάσεις και αντιλήψεις για την αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης στην Ελλάδα - Check4Facts", https://doi.org/10.17903/FK2/DDAYF5, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:wTDV2nft0qI8FXQj3A7dFQ== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/DDAYF5

Study Description

Citation

Title:

Στάσεις και αντιλήψεις για την αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης στην Ελλάδα - Check4Facts

Alternative Title:

Check4Facts

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/DDAYF5

Authoring Entity:

Δεμερτζής, Νικόλαος (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Λιναρδής, Απόστολος (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Πουλακιδάκος, Σταμάτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

HFRI-FM17-2283

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2023-07-31

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/DDAYF5

Study Scope

Topic Classification:

Information society, Media, Political behaviour and attitudes, Political ideology

Abstract:

Το παρόν έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρξει επιστημονική γνώση και διάλογος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα check4facts Science εστιάζει σε τέσσερις ιδιαίτερα σημαντικές θεματικές ενότητες του δημόσιου λόγου: το ζήτημα της υγείας, το ζητημα της κλιματικής αλλαγής, το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, και την εγκληματικότητα. Οι τέσσερις αυτές θεματικές συχνά συνδέονται και χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη και διαρκή παρουσία στη δημόσια σφαίρα.

Time Period:

2021-11-26-2021-05-26

Date of Collection:

2021-11-26-2021-05-26

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Άτομα ηλικίας 17 ετών και πάνω

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section

Data Collector:

Χρήση εργαλείου διαδικτυακού ερωτηματολογίου από την <a href="https://sodanet.gr/other-services/web-surveys" target="_blank">ερευνητική υποδομή SoDaNet</a>.

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Control Operations:

Έλεγχος συνέπειας και wildcode

Weighting:

Στάθμιση με βάση το φύλο και ηλικιακές ομάδες

Data Access

File Description--f5960

File: check4facts_data_GR.tab

  • Number of cases: 1370

  • No. of variables per record: 52

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:wTDV2nft0qI8FXQj3A7dFQ==

Other Study-Related Materials

Label:

ques_check4facts.pdf

Notes:

application/pdf