Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1929-1930 (ICPSR doi:10.17903/FK2/PBHU6K)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1929-1930

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/PBHU6K

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-07-12

Version:

1

Bibliographic Citation:

Κουλούρη, Χριστίνα, 2021, "Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1929-1930", https://doi.org/10.17903/FK2/PBHU6K, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:9JhxPZKLJWCX8EeW+pw7xA== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/PBHU6K

Study Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1929-1930

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/PBHU6K

Authoring Entity:

Κουλούρη, Χριστίνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-07-12

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/PBHU6K

Study Scope

Keywords:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Topic Classification:

EDUCATION

Abstract:

Περιέχει δεδομένα από τις Στατιστικές Δημοτικής, Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 1929-1930

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f2566

File: panteion-3-1022.tab

 • Number of cases: 408

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:7YePeW1al+mak5k8s6w38Q==

File Description--f2567

File: panteion-3-1032.tab

 • Number of cases: 34

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:EfNdGUBGQkcqSSOzVDYTmQ==

File Description--f2568

File: panteion-3-1042.tab

 • Number of cases: 153

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:B1KWCqaB0vzVcw5jaWi4GQ==

File Description--f2569

File: panteion-3-1055.tab

 • Number of cases: 240

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:L51ygGYI8a51P9Gy8m4/Sw==

File Description--f2570

File: panteion-3-1066.tab

 • Number of cases: 240

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:tkFM6BJ3z/cjhrpl2+YtxA==

File Description--f2572

File: panteion-3-1077.tab

 • Number of cases: 10

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:j5u8zpviiaMFwu3jImwSQA==

File Description--f2573

File: panteion-3-1094.tab

 • Number of cases: 20

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:aPJ+Nj5GbQsT/Y5ukuBrUw==

File Description--f2574

File: panteion-3-1105.tab

 • Number of cases: 80

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:SxkEhlOPfJFb7lrt/S0qIQ==

File Description--f2575

File: panteion-3-1116.tab

 • Number of cases: 8

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:WQ6HM6MvgaC9504ohlXGJw==

File Description--f2576

File: panteion-3-1129.tab

 • Number of cases: 40

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:umMuN77/JPztLqYEvVClww==