Eυρωβαρόμετρο 56.0 (Aύγ-Σεπτ 2001) (ICPSR doi:10.17903/FK2/NENAAT)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Eυρωβαρόμετρο 56.0 (Aύγ-Σεπτ 2001)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NENAAT

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, DG Press and Communication, Opinion Polls, 2021, "Eυρωβαρόμετρο 56.0 (Aύγ-Σεπτ 2001)", https://doi.org/10.17903/FK2/NENAAT, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Version 1.0.1 (30.03.2012), doi:10.4232/1.10944

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NENAAT

Study Description

Citation

Title:

Eυρωβαρόμετρο 56.0 (Aύγ-Σεπτ 2001)

Subtitle:

Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και Πολιτιστικές δραστηριότητες

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NENAAT

Authoring Entity:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, DG Press and Communication, Opinion Polls

Producer:

European Opinion Research Group (EORG), Βρυξέλλες

GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NENAAT

Study Scope

Topic Classification:

Consumption and consumer behaviour, Income, property and investment/saving, Information society, Media, International politics and organisations, Cultural activities and participation

Abstract:

Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου επικεντρώνεται στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα προς διερεύνηση θέματα ήταν η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καθημερινότητά τους, αν χρησιμοποιούν Η/Υ και σε ποιους χώρους, οι πιο σημαντικές σύμφωνα με τους ερωτώμενους χρήσεις του Η/Υ και διαδικτύου (για την εργασία, επικοινωνία, προσωπική χρήση κ.ά.) καθώς και η χρήση άλλων προϊόντων επικοινωνίας (καλωδιακή τηλεόραση, ραδιόφωνο). Στη συνέχεια, σειρά ερωτήσεων αφορούσε την πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και επιμόρφωση καθώς και την τηλε-εργασία. Επίσης, ερωτήθηκαν για την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εργασία τους. Η επόμενη ενότητα εστίασε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη νομοθεσία σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα κριτήρια προστασίας του καταναλωτή και εναρμόνιση εντός της ΕΕ για όλες τις χώρες μέλη και τα εμπόδια που ενσκήπτουν στη χρήση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή. Επιπροσθέτως, διατυπώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών, τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, τη χρήση καρτών με απόρρητο κωδικό καθώς και το είδος των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ή δανείων που έχουν. Η τελευταία θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στις πολιτιστικές δραστηριότητες και ειδικότερα τα είδη των τηλεοπτικών προγραμμάτων που παρακολουθούν, τις κασέτες ή DVD, το ραδιόφωνο, τη χρήση Η/Υ, συχνότητα χρήσης διαδικτύου και για ποιο σκοπό, αριθμό αναγνωσμένων βιβλίων τον τελευταίο χρόνο, ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών καθώς και τα είδη μουσικής που προτιμούν. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις αφορούσαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν τον τελευταίο χρόνο και το εξοπλισμό/επάνδρωση της οικίας τους σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες (τηλεόραση, δίσκοι, CD, κονσόλα παιχνιδιών, εγκυκλοπαίδειες και βιβλία). Δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, πολιτικές απόψεις- αριστερά ή δεξιά στην κλίμακα, απασχόληση, ηλικία ολοκλήρωσης σπουδών.

Date of Collection:

2001-08-22-2001-09-27

Country:

Finland

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Όλοι οι ερωτώμενοι/ες ήταν ηλικίας 15 ετών και άνω.

Notes:

Τα δεδομένα και τα ερωτηματολόγια για την εν λόγω έρευνα παρέχονται κεντρικά από το GESIS [βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για δεδομένα και ερωτηματολόγια στους Εξωτερικούς Πόρους (External Resources) του παρόντος Έργου Δεδομένων (Data Project)]. Η συμβολή του αποθετηρίου του ΕΚΚΕ αφορά στη μετάφραση της τεκμηρίωσης στην Ελληνική καθώς και στην παροχή αρχείου SPSS Syntax για την αυτοματοποιημένη μετάφραση των μεταδεδομένων των μεταβλητών του SPSS αρχείου δεδομένων (Variable Labels, Value Labels) που παρέχεται κεντρικά από το GESIS.

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Data Collector:

INRA ΒΕΛΓΙΟ, Βρυξέλλες; GfK Δανία, Frederiksberg; INRA Γερμανία, Molln; MARKET ANALYSIS, Aθήνα; INRA Ισπανία, Mαδρίτη; CSA-TMO, Παρίσι; LANSDOWNE Market Research, Δουβλίνο; INRA Demoskopea, Ρώμη; ILReS, Λουξεμβούργο; INTOMART, Hilversum, Ολλανδία; SPECTRA, Linz, Αυστρία; METRIS GFK, Λισαβόνα; MDC MARKETING RESEARCH, Espoo, Φινλανδία; GfK SVERIGE, Lund, Σουηδία; MARTIN HAMBLIN, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία; ULSTER Marketing Surveys, Νορβηγία; European Opinion Research Group (EORG), Βρυξέλλες (Διεθνής συνεργασία, Κοινοπραξία INRA και GfK παγκοσμίως)

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Notes:

Διενεργήθηκαν, περίπου, 1000 συνεντεύξεις εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας (περίπου 300) και του Λουξεμβούργου (περίπου 600). Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χρησιμοποιούνται ξεχωριστά δείγματα για την ανατολική και δυτική Γερμανία με 1000 ερωτώμενους περίπου για την καθεμιά. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες ερωτήσεις επικρατούσας τάσης, όπως και οι ερωτήσεις Q.29-Q.33, ενώ υπάρχουν λιγότερα δημογραφικά στοιχεία. Η ΕORG έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες μεταβλητές βάρους έτσι ώστε να παράσχει μια καλύτερη βάση σύγκρισης με προηγούμενη έρευνα της EUROSTAT. Οι μεταβλητές εφαρμόζονται στις επίσημες αναφορές για τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες (Q.34 to Q.50). Διαθέσιμες είναι και οι τυποποιημένες μεταβλητές βάρους του Ευρωβαρόμετρου. Συγκριτικά δεδομένα για την ειδική θεματική που αφορά τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες για τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες θα είναι διαθέσιμα κάποια στιγμή στο μέλλον ατο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου 2003.1 (ZA4159) για τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες.

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

Eυρωβαρόμετρο 56.0.sps

Notes:

text/x-spss-syntax