Flash Ευρωβαρόμετρο 247 (Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση) (ICPSR doi:10.17903/FK2/MZWBYQ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Flash Ευρωβαρόμετρο 247 (Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MZWBYQ

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-23

Version:

1

Bibliographic Citation:

Παπακώστας, Αντώνης, 2021, "Flash Ευρωβαρόμετρο 247 (Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση)", https://doi.org/10.17903/FK2/MZWBYQ, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Έκδοση 1.0.0 (13.04.2010), doi:10.4232/1.4883

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MZWBYQ

Study Description

Citation

Title:

Flash Ευρωβαρόμετρο 247 (Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MZWBYQ

Authoring Entity:

Παπακώστας, Αντώνης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες DG Communication Public Opinion Analysis Sector)

Producer:

The GALLUP Organisation, Brussels

GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-23

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MZWBYQ

Study Scope

Topic Classification:

Elderly, Family life and marriage, Specific social services: use and availability

Abstract:

Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση. Θέματα: Oικογένειες: ικανοποίηση από την οικογενειακή ζωή, τη δημόσια στήριξη οικογενειών με παιδιά και ατόμων που φροντίζουν εξαρτώμενους ηλικιωμένους συγγενείς, τις δυσκολίες της καθημερινής οικογενειακής ζωής (υψηλό κόστος ανατροφής των παιδιών, υψηλό κόστος στέγασης, δυσκολία στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κλπ.). Ισορροπία εργασιακής ζωής και συνδυασμού της με την οικογενειακή ζωή, τρόποι συνδυασμού εργασίας και φροντίδας των παιδιών μέσω πλήρους ή μερικής απασχόλησης των γονέων, προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών όπως μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια μετ' αποδοχών, κίνητρα γονικής άδειας στους πατέρες, διευκόλυνση πρόσβασης σε εργασία μερικής απασχόλησης και σε πιο ευέλικτες ρυθμίσεις φροντίδας των παιδιών, αυξημένα επιδόματα παιδιού, εφαρμογή του δικαιώματος της άδειας μετά αποδοχών για τη φροντίδα εξαρτώμενων ηλικιωμένων γονέων και συγγενών και αύξηση των φορολογικών πλεονεκτημάτων για τις οικογένειες με παιδιά. Επίσης, συνδυασμός οργάνωσης της φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις ακόλουθες επιλογές: δημόσιοι ή ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νηπιαγωγεία, άτομο που προσέχει τα παιδιά (μπέιμπι σίτερ) στο σπίτι ή εσωτερική μπέιμπι-σίτερ, πιστοποιημένη φροντίδα για το παιδί σε ένα ιδιωτικό σπίτι, φροντίδα του παιδιού από τη μητέρα, τον πατέρα, παππούδες ή άλλους συγγενείς. Ανάγκες ατόμων που γηράσκουν ή σε προσεχή συνταξιοδότηση και τρόποι αντιμετώπισής τους μέσω εκπαίδευσης, συμμετοχής σε κοινοτική εργασία ή εθελοντισμό, αναζήτησης θέσης εργασίας για έξτρα εισόδημα, επένδυσης σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, προσαρμογής του σπιτιού σε απώλεια κινητικότητας. Πολιτικές στην Ελλάδα που να στοχεύουν στην εξοικείωση των ατόμων σε υγιεινό τρόπο ζωής, πίεση προς τους εργοδότες για παροχή θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης στους ηλικιωμένους εργαζόμενους, δικαίωμα στην αμειβόμενη δραστηριότητα σε συνδυασμό με παροχή σύνταξης, χρήση δημοσίων κονδυλίων για την παροχή οικονομικής βοήθειας αναπροσαρμογών στο σπίτι λόγω ηλικίας κ.ά. Ερώτηση σύνθεσης νοικοκυριού, αριθμού παιδιών, τωρινής οικονομικής κατάστασης οικογένειας. Δημογραφικά στοιχεία: Ηλικία, φύλο, κατάσταση απασχόλησης και επαγγελματική κατάσταση, ηλικία ολοκλήρωσης σπουδών, περιοχή κατοικίας και βαθμός αστικοποίησης.

Date of Collection:

2008-09-10-2008-09-14

Country:

Romania

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Όλοι/ες οι ερωτώμενοι/ες ήταν μόνιμοι κάτοικοι στην αντίστοιχη χώρα ηλικίας άνω των 15.

Notes:

Τα δεδομένα και τα ερωτηματολόγια για την εν λόγω έρευνα παρέχονται κεντρικά από το GESIS [βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για δεδομένα και ερωτηματολόγια στους Εξωτερικούς Πόρους (External Resources) του παρόντος Έργου Δεδομένων (Data Project)]. Η συμβολή του αποθετηρίου του ΕΚΚΕ αφορά στη μετάφραση της τεκμηρίωσης στην Ελληνική καθώς και στην παροχή αρχείου SPSS Syntax για την αυτοματοποιημένη μετάφραση των μεταδεδομένων των μεταβλητών του SPSS αρχείου δεδομένων (Variable Labels, Value Labels) που παρέχεται κεντρικά από το GESIS.

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Interview

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

Flash Ευρωβαρόμετρο 247 (Οικογενειακή Ζωή και δημογραφική γήρανση).sps

Notes:

application/x-spss-syntax