Δείκτες Ξενοφοβίας για την Ελλάδα. Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, τις έρευνες Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού, την έρευνα Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις (ICPSR doi:10.17903/FK2/SPL5LG)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτες Ξενοφοβίας για την Ελλάδα. Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, τις έρευνες Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού, την έρευνα Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/SPL5LG

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Δείκτες Ξενοφοβίας για την Ελλάδα. Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, τις έρευνες Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού, την έρευνα Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις", https://doi.org/10.17903/FK2/SPL5LG, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:2PwpRZhh01623u+uT+bl0w== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/SPL5LG

Study Description

Citation

Title:

Δείκτες Ξενοφοβίας για την Ελλάδα. Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, τις έρευνες Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού, την έρευνα Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/SPL5LG

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/SPL5LG

Study Scope

Keywords:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ), ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΜΕΙΟΝΕΚΤHMA, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΙΣΛΑΜ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Topic Classification:

Migration, ECONOMICS, Unemployment, Crime and law enforcement, POLITICS, Political behaviour and attitudes, Political ideology, Equality, inequality and social exclusion, Minorities, Cultural and national identity, Religion and values, Social behaviour and attitudes, Social conditions and indicators

Abstract:

Οι δείκτες Ξενοφοβίας για την Ελλάδα αξιοποιούν τα δεδομένα από: <ol start="1"> <li>Τον 1ο, 2ο, 4ο και 5ο γύρο της <a href="https://www.europeansocialsurvey.org" target="_blank">Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας</a> για τα έτη 2002 έως 2010</li> <li>Τον 1ο, 2ο και 3ο γύρο της έρευνας <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/psrg" target="_blank">Κοινωνικού και Πολιτικού Ριζοσπαστισμού για την Ελλάδα</a> για το 2015</li> <li>Την έρευνα <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/caicg" target="_blank">Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα</a>, του Μαΐου του 2015</li> <li>Τις έρευνες <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/dianeosis" target="_blank">"Τι Πιστεύουν οι Έλληνες"</a>, της<a href=http://www.dianeosis.org/" target="_blank"> διαΝΕΟσις </a>για τα έτη 2016, 2018 και 2019. </ol>

Time Period:

2002-2019

Date of Collection:

2002-2019

Unit of Analysis:

Individual

Notes:

<p>Για τον δείκτη από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (1ος, 2ος, 4ος και 5ος γύρος):</p> <ol> <li>Από την ερώτηση&nbsp;<em>&quot;To what extent do you think [Greece] should allow people of different race or ethnic group as most [Greek] people to come and live here?&quot;</em>&nbsp;κωδικοποιήθηκαν&nbsp;ως &quot;<em><strong>Αρνητική στάση έναντι της μετανάστευσης ανθρώπων διαφορετικής φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης</strong></em>&quot; οι απαντήσεις: &quot;<em>allow a few</em>&quot; και &quot;<em>none</em>&quot;.</li> <li>Από την ερώτηση&nbsp;<em>&quot;To what extent do you think [Greece] should allow people from the poorer countries outside Europe to come and live&nbsp;here?&quot;</em>&nbsp;κωδικοποιήθηκαν&nbsp;ως &quot;<em><strong>Αρνητική στάση έναντι της μετανάστευσης ανθρώπων που προέρχονται από φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης</strong></em>&quot; οι απαντήσεις: &quot;<em>allow a few</em>&quot; και &quot;<em>none</em>&quot;.</li> <li>H ερώητηση&nbsp;<em>&quot;Would you say it is generally bad or good for [Greece&#39;s] economy that people come to live here from other countries?&quot;&nbsp;</em>είναι σε&nbsp;11βάθμια κλίμακα, όπου το 0 ταυτίζεται με την άποψη ότι οι μετανάστες είναι κάτι κακό για την ελληνική οικονομία και το 10 ισοδυναμεί με την άποψη πως πρόκειται για κάτι καλό.&nbsp;Κωδικοποιήθηκαν&nbsp;ως &quot;<strong>O</strong><em><strong>ι μετανάστες είναι κάτι κακό για την ελληνική οικονομία</strong></em>&quot; οι απαντήσεις&nbsp;που κυμαίνονται από 0 έως 3.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Is Greece made a worse or a better place to live by people coming to live here from other countries?</em>&quot; είναι σε&nbsp;11βάθμια κλίμακα, όπου το 0 ταυτίζεται με την άποψη ότι η Ελλάδα έχει γίνει χειρότερο μέρος για να ζει κανείς λόγω της άφιξης μεταναστών και το 10 ισοδυναμεί με την άποψη ότι η Ελλάδα έχει γίνει καλύτερο μέρος λόγω της άφιξης μεταναστών. Κωδικοποιήθηκαν ως &quot;<strong><em>Η&nbsp;Ελλάδα έχει γίνει χειρότερη λόγω της παρουσίας μεταναστών</em></strong>&quot;, οι απαντήσεις&nbsp;που κυμαίνονται από 0 έως 3.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Would you say that [Greece&#39;s] cultural life is generally undermined or enriched by people come to live here from other countries?</em>&nbsp;&quot; είναι σε&nbsp;11βάθμια κλίμακα, όπου το 0 ταυτίζεται με την άποψη ότι η πολιτιστική ζωή της Ελλάδας έχει διαβρωθεί από την άφιξη μεταναστών και το 10 ισοδυναμεί με την άποψη ότι η πολιτιστική ζωή της Ελλάδας έχει εμπλουτιστεί λόγω των μεταναστών. Κωδικοποιήθηκαν ως &quot;<strong><em>Η&nbsp;πολιτιστική ζωή της Ελλάδας έχει διαβρωθεί λόγω της μετανάστευσης</em></strong>&quot;,&nbsp;οι απαντήσεις&nbsp;που κυμαίνονται από 0 έως 3.</li> </ol> <p>Για τον δείκτη &quot;<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Υπεροχής του ελληνικού πολιτισμού και αρνητικών&nbsp;στάσεων&nbsp;για μετανάστευση/προσφυγικό&quot; από τα δεδομένα των ερευνών Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού για το 2015:</span></span></span></p> <ol> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα σας διαβάσω μια σειρά από φράσεις που ακούμε γύρω μας και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή εάν διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές: Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών είναι επιθυμητή</em>.&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία ότι η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών είναι επιθυμητή και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με τη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών. Κωδικοποιηθήκαν ως &quot;<strong><em>Συμφωνία απέναντι στη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών.</em></strong>&quot; οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα σας διαβάσω μια σειρά από φράσεις που ακούμε γύρω μας και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή εάν διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές: Οι μετανάστες αλλοιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό.</em>&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία σε σχέση με το ότι οι μετανάστες αλλοιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με το ότι οι μετανάστες αλλοιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό. Κωδικοποιηθήκαν ως &quot;<strong><em>Συμφωνία σε σχέση με το ότι οι μετανάστες αλλοιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό.&nbsp;</em></strong>&quot; οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα σας διαβάσω μια σειρά από φράσεις που ακούμε γύρω μας και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή εάν διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές: Πρέπει να στείλουμε όλους τους ξένους πίσω στις πατρίδες τους για να μειωθεί η ανεργία.</em>&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία σε σχέση με το ότι θα πρέπει να στείλουμε όλους τους ξένους πίσω στις πατρίδες τους για να μειωθεί η ανεργία και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με το ότι θα πρέπει να στείλουμε όλους τους ξένους πίσω στις πατρίδες τους για να μειωθεί η ανεργία.&nbsp;Κωδικοποιηθήκαν ως &quot;<strong><em>Συμφωνία σε σχέση με το ότι θα πρέπει να στείλουμε όλους τους ξένους πίσω στις πατρίδες τους για να μειωθεί η ανεργία.</em></strong>&quot; οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα σας διαβάσω μια σειρά από φράσεις που ακούμε γύρω μας και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή εάν διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές: Ο ελληνικός πολιτισμός υπερέχει έναντι των άλλων πολιτισμών.</em>&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία σε σχέση με το ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπερέχει έναντι των άλλων πολιτισμών και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με το ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπερέχει έναντι των άλλων πολιτισμών. Κωδικοποιηθήκαν ως &quot;<strong><em>Συμφωνία σε σχέση με το ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπερέχει έναντι των άλλων πολιτισμών.</em></strong>&quot; οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2.</li> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα σας διαβάσω μια σειρά από φράσεις που ακούμε γύρω μας και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή εάν διαφωνείτε με κάθε μια από αυτές: Οι Σύριοι πρόσφυγες που φθάνουν στη χώρα μας πρέπει να περιθάλπονται στην Ελλάδα.</em>&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία σε σχέση με το ότι οι Σύριοι πρόσφυγες που φθάνουν στη χώρα μας πρέπει να περιθάλπονται στην Ελλάδα και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με το ότι οι Σύριοι πρόσφυγες που φθάνουν στη χώρα μας πρέπει να περιθάλπονται στην Ελλάδα. Κωδικοποιηθήκαν ως &quot;<strong><em>Διαφωνία σε σχέση με το ότι οι Σύριοι πρόσφυγες που φθάνουν στη χώρα μας πρέπει να περιθάλπονται στην Ελλάδα.&nbsp;</em></strong>&quot; οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 4&nbsp;έως 5.</li> </ol> <p>Για τον δείκτη &quot;α<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">ρνητικών&nbsp;στάσεων&nbsp;έναντι Ρομά, Προσφύγων και Μουσουλμάνων&quot; από τα&nbsp;δεδομένα των ερευνών&nbsp;Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού για το 2015:</span></span></span></p> <ol> <li>Χρησιμοποιήθηκαν οι θετικές αποκρίσεις στην ερώτηση: &quot;Μιλώντας για ομάδες, θα θέλατε να μου πείτε ποιες από τις παρακάτω ομάδες ανθρώπων δε θα θέλατε να κατοικούν στο διπλανό από το δικό σας σπίτι ή διαμέρισμα;&nbsp;&quot; για Ρομά/Αθίγγανοι, Πρόσφυγες, Μουσουλμάνοι.</li> </ol> <p>Για τον δείκτη από τα δεδομένα των ερευνών<em>&quot;Τι Πιστεύουν οι Έλληνες&quot;</em>, 2016-2019 της διαΝΕΟσις και του 1ου γύρου της έρευνας&nbsp;Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα:</p> <ol> <li>&quot;<em>Τι Πιστεύουν οι Έλληνες&quot;</em>, 2016-2019: <ol> <li>Από την ερώτηση &quot;<em>Θα ήθελα, τώρα, να μιλήσουμε για το ζήτημα της μετανάστευσης. Θα σας διαβάσω ορισμένες φράσεις και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από αυτές:&nbsp;Ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα μας αυξάνει την εγκληματικότητα</em>&quot; κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις &quot;<em>συμφωνώ</em>&quot; και &quot;<em>μάλλον συμφωνώ</em>&quot; ως &quot;<em><strong>Ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα μας αυξάνει την εγκληματικότητα</strong></em>&quot;</li> </ol> </li> <li>Έρευνα Συλλογικής Δράσης των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα: <ol> <li>Η ερώτηση &quot;<em>Θα ήθελα τώρα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με ορισμένες προτάσεις που θα σας διαβάσω. &laquo;Η εγκληματικότητα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ξένων που βρίσκεται στη χώρα μας&raquo;.</em>&quot; είναι σε&nbsp;5βάθμια κλίμακα, όπου το 1 ισοδυναμεί με την απόλυτη συμφωνία σε σχέση με το ότι η εγκληματικότητα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ξένων που βρίσκεται στη χώρα μας και το 5 ταυτίζεται με την απόλυτη διαφωνία σε σχέση με το ότι η εγκληματικότητα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ξένων που βρίσκεται στη χώρα μας. Κωδικοποιήθηκαν ως &quot;<em><strong>Συμφωνία σε σχέση με το ότι η εγκληματικότητα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ξένων που βρίσκεται στη χώρα μας.</strong></em>&quot;, οι απαντήσεις που κυμαίνονται από 1 έως 2.</li> </ol> </li> </ol> <p>Όλοι οι παραπάνω&nbsp;δείκτες εκφράζονται σε ποσοστά (%).</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Interview

Type of Research Instrument:

Questionnaire

Notes:

Αναφέρονται αναλυτικά οι έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν και σε παρένθεση το δείγμα αυτών: <ol start="1"> <li> European Social Survey (ESS) Round 1, 2002 (2566)</li> <li> European Social Survey (ESS) Round 2, 2004 (2406)</li> <li> European Social Survey (ESS) Round 4, 2008 (2072)</li> <li> European Social Survey (ESS) Round 5, 2010 (2715)</li> <li> Political and Social Radicalism in Greece: Round 1, Jan-2015 (758)</li> <li> Political and Social Radicalism in Greece: Round 2, Feb-2015 (795)</li> <li> Political and Social Radicalism in Greece: Round 3, Nov-2015 (1004)</li> <li> Collective Action of Indignant Citizens in Greece: Round 1, May 2015 (1139)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Δεκέμβριος 2016 (2557)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 (2500)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 (2500)</li> </ol>

Data Access

File Description--f5212

File: Xenoph_dianeosis.tab

 • Number of cases: 4

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:8zS8MSO7AT8f3vg3cEUUpw==

File Description--f5209

File: Xenoph_ess.tab

 • Number of cases: 20

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:iuoMANBJUpkugV0zRWSXqg==

File Description--f5210

File: Xenoph_thalis_2.tab

 • Number of cases: 9

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:XSHi6JoSyelbSBsMupx9QQ==

File Description--f5211

File: Xenoph_thalis.tab

 • Number of cases: 12

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:gGqmhJEZYg8+VH2rlb57XQ==