Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1964-1965 (ICPSR doi:10.17903/FK2/PDMDPS)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1964-1965

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/PDMDPS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-24

Version:

1

Bibliographic Citation:

Κουλούρη, Χριστίνα, 2021, "Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1964-1965", https://doi.org/10.17903/FK2/PDMDPS, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:x7P+1Zun8R/GHY2uYp06fw== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/PDMDPS

Study Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1964-1965

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/PDMDPS

Authoring Entity:

Κουλούρη, Χριστίνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-24

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/PDMDPS

Study Scope

Keywords:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Topic Classification:

EDUCATION

Abstract:

Περιέχει δεδομένα από τις Στατιστικές Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 1964-1965

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f2833

File: panteion-3-1204.tab

 • Number of cases: 2

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:0xZTiVI3MNyld3fEd0+gfw==

File Description--f3263

File: panteion-3-1205.tab

 • Number of cases: 40

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:7VdRPlnnwT7dt6791ZPmeA==

File Description--f2964

File: panteion-3-1206.tab

 • Number of cases: 774

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:+AQoPy3bc6dDVSwZVOJXQA==

File Description--f3550

File: panteion-3-1207.tab

 • Number of cases: 602

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:vYa6tpebl91qIQ2JEHLnNA==

File Description--f3549

File: panteion-3-1208.tab

 • Number of cases: 86

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:zVfMe6OZG17GLkyg6NJ+wg==