Δείκτες Εκπαίδευσης: Μια διαχρονική μελέτη της εκπαίδευσης της χώρας με χωρική διάσταση (ICPSR doi:10.17903/FK2/X9GT7K)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτες Εκπαίδευσης: Μια διαχρονική μελέτη της εκπαίδευσης της χώρας με χωρική διάσταση

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/X9GT7K

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-09-13

Version:

2

Bibliographic Citation:

Κάλλας, Ιωάννης; Γάκη, Ελένη, 2021, "Δείκτες Εκπαίδευσης: Μια διαχρονική μελέτη της εκπαίδευσης της χώρας με χωρική διάσταση", https://doi.org/10.17903/FK2/X9GT7K, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:VScghgW5EkkFmQMtltx8EA== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/X9GT7K

Study Description

Citation

Title:

Δείκτες Εκπαίδευσης: Μια διαχρονική μελέτη της εκπαίδευσης της χώρας με χωρική διάσταση

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/X9GT7K

Authoring Entity:

Κάλλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Γάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Producer:

Κάλλας, Ιωάννης

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-09-13

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/X9GT7K

Study Scope

Keywords:

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Topic Classification:

Censuses, EDUCATION, Compulsory and pre-school education, Higher and further education

Abstract:

Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί συνέχεια της έρευνας του 2009 με προσθήκες και εξειδικεύσεις σε βασικές παραμέτρους/μεταβλητές της εκπαίδευσης για το σύνολο της χώρας αλλά και επιμέρους διοικητικές μονάδες. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση των δεικτών που αφορούν την εκπαίδευση και η διαχρονική σύγκρισή τους προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη της εκπαίδευσης στη χώρα. Η ανάλυση αφορά την συγκριτική διαχρονική εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών όπως του αριθμού των εκπαιδευτικών και μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφερειακή ενότητα, του αριθμού των σχολικών μονάδων, του αριθμού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, του προσωπικού και των φοιτητών.

Country:

Greece

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f2219

File: Regions_Staff_Change_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:uDOepQzIANv0GwoODtjdVg==

File Description--f2169

File: Regions_Staff_Change_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:ZEBjL1tv/2WKOJb0DplegA==

File Description--f2143

File: Regions_Staff_Change_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:IoZN4Z13faW22htjW0PRUA==

File Description--f2176

File: Regions_Staff_Change_University_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:TUUo7KUbfHmYPuV9uPPT1g==

File Description--f2251

File: Regions_Staff_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:8qj5ezAe6dkrmJaa/09q8w==

File Description--f2221

File: Regions_Staff_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:5Jz9ibM4k1xDfJMtiblqpg==

File Description--f2168

File: Regions_Staff_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Klr4o7ygvTFUlEHbZeYH1Q==

File Description--f2144

File: Regions_Staff_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:gVIIrcRnxELBbwgSqz9NAQ==

File Description--f2250

File: Regions_Staff_TypeRegion_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:kEN5hrrb+3Jq4OxovMVQ7g==

File Description--f2145

File: Regions_Staff_TypeRegion_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:aw3qpRzoqCONDx9cyw4fYQ==

File Description--f2177

File: Regions_Staff_University_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:HvMh5p0bABnE8lLTKEhIhA==

File Description--f2279

File: Regions_Students_Change_Dimotika_ENG.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:ljOIo221TYPiftIgLv2Hkw==

File Description--f2222

File: Regions_Students_Change_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:kFqJVNtG3h9LCuVoHnsYWg==

File Description--f2167

File: Regions_Students_Change_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:O2qlrOxb1ug2AeO4q1WrQA==

File Description--f2146

File: Regions_Students_Change_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:4s8xmKrp4VyxdMqQ6jY3kg==

File Description--f2252

File: Regions_Students_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:+psRhgL80ixScGBHfI481g==

File Description--f2223

File: Regions_Students_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:5+c+n39R7eG4XVPoCfLUkg==

File Description--f2166

File: Regions_Students_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:fk3td5gWRP5nus4RTGC88w==

File Description--f2147

File: Regions_Students_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:zLTPCmfmamBqPempRpD99Q==

File Description--f2253

File: Regions_Students_TypeRegion_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:RJtLsum3GpHf+WmJPhaEJQ==

File Description--f2151

File: Regions_Students_TypeRegion_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 7

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:rRDOzh2lrDlHIMjBSAjcFA==

File Description--f2178

File: Regions_Students_ΑΕΙ_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:PtV7Tn7s6/JjM/B+134S7g==

File Description--f2254

File: Regions_Units_Change_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:I1LDZTATHQ3XQMWwM6T/vw==

File Description--f2224

File: Regions_Units_Change_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:V9G+FWBeFa522vMzoBoAkw==

File Description--f2165

File: Regions_Units_Change_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 13

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:vXn8H5pw0kfByh6zIslGBg==

File Description--f2152

File: Regions_Units_Change_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:t8gg73QXiBnq24kBeKYnLQ==

File Description--f2277

File: Regions_Units_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:wdpk7zbLcxR/lE6Nvjj0Yg==

File Description--f2225

File: Regions_Units_Gymnasia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:hMyejs65mYRKcAaWjiGW0g==

File Description--f2164

File: Regions_Units_Lykeia_GR.tab

 • Number of cases: 130

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:1k+cz4A9jVAXLgDhvE7WmQ==

File Description--f2153

File: Regions_Units_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:CzPZqulsAhgic107HOxb0g==

File Description--f2255

File: Regions_Units_TypeRegion_Dimotika_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:k23yeN7Zo04FopROKXSysg==

File Description--f2154

File: Regions_Units_TypeRegion_Nipiagogia_GR.tab

 • Number of cases: 390

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:8sZ0PNjPlQMTSkXPtIpd/g==

File Description--f2280

File: Περιοχές_Προσωπικό_μεταβολή_Δημοτικά_ΕΛΛ.tab

 • Number of cases: 39

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:IoZN4Z13faW22htjW0PRUA==