Έρευνα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έναρξη Σχολικού Έτους (ICPSR doi:10.17903/FK2/Z3QZYN)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Έρευνα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έναρξη Σχολικού Έτους

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/Z3QZYN

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-08

Version:

1

Bibliographic Citation:

Κρητικού, Μ., 2022, "Έρευνα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έναρξη Σχολικού Έτους", https://doi.org/10.17903/FK2/Z3QZYN, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/Z3QZYN

Study Description

Citation

Title:

Έρευνα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έναρξη Σχολικού Έτους

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/Z3QZYN

Authoring Entity:

Κρητικού, Μ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Producer:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-08

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/Z3QZYN

Study Scope

Keywords:

ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Topic Classification:

Compulsory and pre-school education, Vocational education and training

Abstract:

Σκοπός της Έρευνας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που αφορά στα Επαγγελματικά Λυκεια (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και η οποία διενεργείται με το ερωτηματολόγιο ΣΕ-6Β, είναι η συλλογή και η πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες που λειτουργουν κατά φορέα (δημόσιες και ιδιωτικές) και είδος (ημερήσιες και εσπερινές), στο διδακτικό και λοιπό (ειδικό, διοικητικό, βοηθητικό) προσωπικό που εργάζεται σ'αυτές καθώς και στους μαθητές που φοιτούν κατά φύλο, τάξη και έτος γέννησης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Time Period:

1954-09-01-2014-06-30

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Unit of Analysis:

Organization/Institution

Universe:

Η έρευνα είναι απογραφική και αναφέρεται σε όλες τις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Χώρας.

Kind of Data:

Survey data

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Data Collector:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Frequency of Data Collection:

Ετήσια

Sampling Procedure:

Total universe/Complete enumeration

Mode of Data Collection:

Self-administered questionnaire

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

papel-2-0034-GR.pdf

Text:

Τα περιεχόμενα του αρχείου ESMS αφορούν τα κάτωθι μεταδεδομένα: 1) Επικοινωνία, 2) Ενημέρωση μεταδεδομένων, 3)Στατιστική παρουσίαση, 4) Μονάδα μέτρησης, 5) Περίοδος αναφοράς, 6) Θεσμική εντολή, 7) Εμπιστευτικότητα, 8) Πολιτική ανακοινώσεων, 9)Συχνότητα διάχυσης, 10) Μορφή διάχυσης, 11) Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης, 12) Διαχείριση ποιότητας, 13) Χρησιμότητα, 14) Ακρίβεια και αξιοπιστία 15) Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια, 16) Συγκρισιμότητα 17) Συνοχή, 18) Κόστος και Επιβάρυνση, 19)Αναθεώρηση δεδομένων 20) Στατιστική Επεξεργασία και 21)Σχόλια

Notes:

application/pdf