Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015" (ICPSR doi:10.17903/FK2/TOJHXS)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015"

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/TOJHXS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-08-25

Version:

1

Bibliographic Citation:

GPO, 2021, "Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015"", https://doi.org/10.17903/FK2/TOJHXS, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:CiRPkxsJmi+XsAg0243mhA== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/TOJHXS

Study Description

Citation

Title:

Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015"

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/TOJHXS

Authoring Entity:

GPO

Producer:

GPO

Date of Production:

2015-01-19

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-08-25

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/TOJHXS

Study Scope

Keywords:

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Topic Classification:

Elections, Political behaviour and attitudes

Abstract:

Η έρευνα αφορά στην διεξαγωγή πολιτικής δημοσκόπησης για την καταγραφή της πολιτικής κατάστασης ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πλήρης περιγραφή της έρευνας προσφέρεται κατόπιν εγγραφής στο: https://www.howtosurvey.gr

Time Period:

2015-01-16-2015-01-17

Date of Collection:

2015-01-16-2015-01-17

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Πανελλαδικό δείγμα ατόμων 18+ με εκλογικό δικαίωμα.

Kind of Data:

Survey data

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Probability: Stratified: Proportional

Mode of Data Collection:

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Control Operations:

Συνακρόαση μέσω του συστήματος CATI κατά την συλλογή των δεδομένων και τηλεφωνικός επανέλεγχος στο 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων

Weighting:

Στάθμιση ως προς ηλικιακή ομάδα και ψήφο στις προηγούμενες εκλογές

Cleaning Operations:

Έλεγχος συνέπειας και wildcode

Data Access

File Description--f3554

File: politiki_Jan_2015.tab

  • Number of cases: 1001

  • No. of variables per record: 49

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:CiRPkxsJmi+XsAg0243mhA==

Other Study-Related Materials

Label:

ques_political_poll.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document