Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου και παγκοσμια παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για την περίοδο 1990-2011 (ICPSR doi:10.17903/FK2/BTC7QN)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου και παγκοσμια παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για την περίοδο 1990-2011

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BTC7QN

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

International Olive Council, 2022, "Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου και παγκοσμια παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για την περίοδο 1990-2011", https://doi.org/10.17903/FK2/BTC7QN, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Δεύτερη Έκδοση, UNF:6:DSf+vv8/2nN15Pb7tQHbYw== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BTC7QN

Study Description

Citation

Title:

Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου και παγκοσμια παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για την περίοδο 1990-2011

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BTC7QN

Authoring Entity:

International Olive Council (I.O.C.)

Producer:

Ερευνητική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BTC7QN

Study Scope

Keywords:

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Topic Classification:

Consumption and consumer behaviour, Diet and nutrition, Agriculture and rural industry

Abstract:

Εμπεριέχονται έξι πίνακες που αφορούν την εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, την εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, την παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου, τις εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα, την κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ και την παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου ανά χώρα.

Time Period:

1990-01-01-2011-12-31

Notes:

Τα στοιχεία των πινάκων ανακτήθηκαν από τη "Μελέτη για τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα", την οποία υλοποίησε Ομάδα Έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κοντίνη Αγγελική Ιωάννα, Κωσταγιόλας Πέτρος, Μπόσκου Γιώργος, Ρουβά Αλεξάνδρα, Ρουβάς Γιώργος) στα πλαίσια του προγράμματος "Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2012, The Adriatic olive-grove: Risk reduction, sustainability, learning" (Κέρκυρα, 2012). Πιο συγκεκριμμένα τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου 1990-91 με 2010-11" βρίσκονται στην σελίδα 24 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το International Olive Council- I.O.C. Τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών 1990-91 με 2010-11" βρίσκονται στη σελίδα 26 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το International Olive Council- I.O.C. Τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου 2003-04 με 2010-11" βρίσκονται στην σελίδα 28 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το International Olive Council- I.O.C. Τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα 1999-00 με 2010-11" βρίσκονται στη σελίδα 30 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το Global Trade International- I.O.C. Τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ 2003-04 με 2010-11" βρίσκονται στην σελίδα 29 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το International Olive Council- I.O.C. Τα στοιχεία για τον πίνακα με την ονομασία "Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου 2003-04 με 2010-11 ανά χώρα" βρίσκονται στην σελίδα 28 της μελέτης και ο παραγωγός είναι το International Olive Council- I.O.C.

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f1149

File: 1.Olive_Oil_Global_Production

 • Number of cases: 21

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:26meROCGCsnhaoGKHjyG5A==

File Description--f1150

File: 2_Table_Olive_Global_Production

 • Number of cases: 21

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:/rNO3z2V3zd4W2FFh/c+xQ==

File Description--f1151

File: 3_Global_Cosumption_Of_Olive_Oil

 • Number of cases: 8

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:9UArH2rH8iDqBEuSYP/xLw==

File Description--f1152

File: 4_Imports_Olive_Oil_China

 • Number of cases: 12

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:KYBE+OEA3Ng+6Dqc39Ca8A==

File Description--f1153

File: 5_Consumption_Olive_Oil_U.S.A.

 • Number of cases: 8

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Y/CnbYSfgjLpRi4KCseCmw==

File Description--f1154

File: 6_Global_Consumption_Olive_Oil

 • Number of cases: 120

 • No. of variables per record: 3

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:VZm864LgbHraepDiJx7s0Q==