Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη Ελλάδα της κρίσης (2009-2013) (ICPSR doi:10.17903/FK2/FHQKEU)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη Ελλάδα της κρίσης (2009-2013)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/FHQKEU

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-10-02

Version:

1

Bibliographic Citation:

Σερντεδάκις, Νίκος, 2021, "Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη Ελλάδα της κρίσης (2009-2013)", https://doi.org/10.17903/FK2/FHQKEU, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, δεύτερη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/FHQKEU

Study Description

Citation

Title:

Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη Ελλάδα της κρίσης (2009-2013)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/FHQKEU

Authoring Entity:

Σερντεδάκις, Νίκος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Producer:

Ερευνητική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Date of Production:

2014-06-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-10-02

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/FHQKEU

Study Scope

Keywords:

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Topic Classification:

POLITICS, Conflict, security and peace, Political behaviour and attitudes, Political ideology

Abstract:

Πρόκειται για μια έρευνα των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που έγινε στο πλαίσιο ενός δισεξαμηνιαίου σεμιναρίου αλλά και πτυχιακών εργασιών. Οι φοιτητές κατέγραψαν τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία που αφορούσαν τα γεγονότα διαμαρτυρίας των ετών 2010, 2011 και 2013 από το ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας για τα γεγονότα διαμαρτυρίας και τα πρώτα ευρήματά τους έχουν αποτυπωθεί σε μικρές εργασίες. Τα δεδομένα του έτους 2012 έχουν αντληθεί από την πτυχιακή εργασία της Βάσιας Παπαγεωργίου, η οποία λόγω της παύσης έκδοσης της Ελευθεροτυπίας εκείνο το έτος άντλησε τα δεδομένα της από το ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ και τον ιστότοπο του TVXS. Η καταγραφή των γεγονότων διαμαρτυρίας του 2009 αντλείται από την πτυχιακή εργασία της Σοφίας Καρύκα. Η έρευνα έθεσε ως στόχο της την καταγραφή των συμβάντων διαμαρτυρίας κατά την περίοδο 2008-2013. Η καταγραφή των συμβάντων διαμαρτυρίας κατά την επιλεγείσα περίοδο επιδιώχθηκε για τις ανάγκες μιας συγκριτικής θέασης της κύμανσης της συλλογικής δράσης και της διαμαρτυρίας κατά έτος, ταυτόχρονα με την καταγραφή των περιεχομένων της συλλογικής δράσης, την απεύθυνσή τους, των οργανωτών της, των μορφών που επελέγησαν, τη διάρκειά τους, τον τόπο της εκδήλωσής τους, τη συμμετοχή κοινωνικών, επαγγελματικών και δημογραφικών ομάδων και κατηγοριών σε αυτές και την έκβασή τους.

Date of Collection:

2013-09-01-2014-06-01

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Data Access