Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2ος γύρος (Ελλάδα) (ICPSR doi:10.17903/FK2/VHJD9I)
(European Social Survey, 2nd round)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2ος γύρος (Ελλάδα)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VHJD9I

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Ιωάννης Βούλγαρης, 2021, "Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2ος γύρος (Ελλάδα)", https://doi.org/10.17903/FK2/VHJD9I, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, 1η έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VHJD9I

Study Description

Citation

Title:

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2ος γύρος (Ελλάδα)

Subtitle:

ESS

Alternative Title:

European Social Survey, 2nd round

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VHJD9I

Authoring Entity:

Ιωάννης Βούλγαρης (Εθνικός Συντονιστής)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

OPINION Εταιρία Ερευνας Αγοράς με Υψηλή Τεχνολογία Α.Ε.

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VHJD9I

Study Scope

Keywords:

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Topic Classification:

DEMOGRAPHY (POPULATION, VITAL STATISTICS, AND CENSUSES), ECONOMICS, HEALTH, General health and well-being, Health care services and policies, Employment, MEDIA, COMMUNICATION AND LANGUAGE, Media, POLITICS, Elections, Political behaviour and attitudes, Political ideology, Equality, inequality and social exclusion, Family life and marriage, SOCIETY AND CULTURE, Cultural activities and participation, Cultural and national identity, Religion and values

Abstract:

Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.

Date of Collection:

2005-01-10-2005-03-20

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Πανελλαδικό τυχαίο δείγμα, 2406 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω.

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Data Collector:

OPINION SA

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Weighting:

Δύο μεταβλητές στάθμισης του δείγματος χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα. Η πρώτη μεταβλητή ονομάζεται design weight (dweight). Σε αρκετές απο τις χώρες που έλαβαν μέρος στο 2ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας ο πληθυσμός απο 15 ετών και άνω δεν αντιπροσωπεύθηκε σύμφωνα με τα πραγματικά ποσοστά στο δείγμα.Για το λόγο αυτό, σε αρκετές χώρες το αστάθμιστο δείγμα υπό ή υπέρ αντιπροσωπεύει το πληθυσμό απο 15 ετών και άνω, κυρίως στα μεγάλα νοικοκυριά.Η μεταβλητή design weight διορθώνει τις διαφοροποιήσεις αυτές, μετατρέποντας το δείγμα ποιο κοντά στα πραγματικά δεδομένα κάθε χώρας. Η δεύτερη μεταβλητή στάθμισης Population size weight (PWEIGHT) χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις σύγκρισης δεδομένων δύο ή και περισσοτέρων χωρών. Πολλές χώρες που συμμετείχαν στο δεύτερο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είχαν παρόμοιο δείγμα ανεξάρτητα απο το μέγεθος του πραγματικού πλυθησμού. Η μεταβλητή Population size weight διαμορφώνει το δείγμα ώστε κάθε χώρα να αντιπροσωπεύεται συμφωνα με το πραγματικό της πλυθησμό. Χωρίς τη χρήση της μεταβλητής στάθμισης, όποια δεδομένα παραχθούν απο τη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων χωρών θα είναι λανθασμένα και τα δεδομένα απο μικρότερες χώρες θα υπερεκτιμιθούν.

Data Access