Βιομηχανία και εργατικό κίνημα στην Πάτρα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετασχηματισμοί στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης (1974 - 1990) (ICPSR doi:10.17903/FK2/BXAEWL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Βιομηχανία και εργατικό κίνημα στην Πάτρα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετασχηματισμοί στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης (1974 - 1990)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BXAEWL

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-04-29

Version:

1

Bibliographic Citation:

Παλαιολόγος, Ασημάκης, 2022, "Βιομηχανία και εργατικό κίνημα στην Πάτρα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετασχηματισμοί στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης (1974 - 1990)", https://doi.org/10.17903/FK2/BXAEWL, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BXAEWL

Study Description

Citation

Title:

Βιομηχανία και εργατικό κίνημα στην Πάτρα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετασχηματισμοί στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης (1974 - 1990)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BXAEWL

Authoring Entity:

Παλαιολόγος, Ασημάκης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Producer:

Παλαιολόγος, Ασημάκης

Date of Production:

2022-01-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-04-29

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BXAEWL

Study Scope

Keywords:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Topic Classification:

HISTORY, LABOUR AND EMPLOYMENT, Employment, Labour and employment policy, Labour relations/conflict, Working conditions

Abstract:

Η έρευνα επικεντρώνεται στους μετασχηματισμούς της βιομηχανίας και του βιομηχανικού εργατικού κινήματος της Πάτρας στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερα εστιάζει στις μορφές που έλαβαν αυτοί οι σχηματισμοί στο ευρύτερο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης από το 1974 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται καταρχάς η σύνθεση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών οριζουσών και το πώς αυτές αποτυπώνονταν στην ελληνική βιομηχανία και το εργατικό κίνημά της. Κατά δεύτερον, το πώς αυτό το περιβάλλον επηρέασε τη βιομηχανία και το εργατικό κίνημα της μεταπολιτευτικής Πάτρας, καθώς και ποιες συνάφειες και διαφοροποιήσεις απαντώνται ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Ωστόσο, για να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, δεν επαρκεί η εστίαση στη Μεταπολίτευση. Απεναντίας, η πατραϊκή βιομηχανία και το εργατικό κίνημά της σχηματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου κι απέκτησαν πιο συμπαγή χαρακτηριστικά στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Οι διαμορφώσεις αυτές, κληροδοτήθηκαν στη Μεταπολίτευση. Συνεπώς, το τρίτο βασικό ερώτημα αφορά τις συνέχειες και τις ασυνέχειες που συναρμολογούν αυτές τις τρεις περιόδους των ετών που εξετάζει η μελέτη, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μεταβολές που έλαβαν χώρα σε επίπεδο ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.

Time Period:

2012-01-01-2022-01-01

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Πάτρα

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

8

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Type of Research Instrument:

Unstructured questionnaire

Notes:

Αριθμός συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα: 8 Αριθμός συνεντεύξεων που παραχωρήθηκαν στο αρχείο : 5

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

20. Παλαιολόγος_ εργατικό κίνημα_Πάτρα.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document