Μεγαλώνοντας στην Αθήνα - Έρευνα στα Νηπιαγωγεία (ICPSR doi:10.17903/FK2/3XKD9T)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα - Έρευνα στα Νηπιαγωγεία

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/3XKD9T

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-21

Version:

1

Bibliographic Citation:

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία; Σουρλατζή, Αγγελική, 2022, "Μεγαλώνοντας στην Αθήνα - Έρευνα στα Νηπιαγωγεία", https://doi.org/10.17903/FK2/3XKD9T, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Δεύτερη έκδοση, UNF:6:vPMLAaV0GYbkp31fusepqQ== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/3XKD9T

Study Description

Citation

Title:

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα - Έρευνα στα Νηπιαγωγεία

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/3XKD9T

Authoring Entity:

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σουρλατζή, Αγγελική (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-21

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/3XKD9T

Study Scope

Keywords:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΗΠΙΑ, ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΒΙΑ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΕΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ- ΜΑΘΗΤΗ, ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΤΗ

Topic Classification:

General health and well-being, Children, Social behaviour and attitudes, Time use

Abstract:

Σκοπός της έρευνας ήταν η, κατά το δυνατόν, ευρεία αποτύπωση διαστάσεων και παραμέτρους ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων, ηλικίας 5-17 ετών, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Η αποτύπωση αυτή έγινε για να χρησιμεύσει στην αποτελεσματική ανταπόκριση του Δήμου στο ευρύ φάσμα των αναγκών των δημοτών του. Κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής των παιδιών προσχολικής ηλικίας του Δήμου της Αθήνας στο Νηπιαγωγείο και τη γειτονιά τους, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής για τη βελτίωση της. Σε ένα επόμενο στάδιο, θα διενεργηθούν και συνεντεύξεις με τους γονείς των μικρών παιδιών, προκειμένου να διαπιστωθεί και η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ποιότητα της ζωής των μικρών παιδιών αλλά και να γίνουν συγκριτικές εκτιμήσεις για την ποιότητα ζωής των παιδιών τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς.

Date of Collection:

2006-03-01-2006-04-14

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Δήμος Αθηναίων και επιμέρους Δημοτικά Διαμερίσματα

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Σε 55 νηπιαγωγεία απάντησαν και οι διευθυντές και οι νηπιαγωγοί, σε 30 απάντησε από ένα άτομο που ήταν παράλληλα διευθυντής και νηπιαγωγός (δεν υπήρχε άλλος εκπαιδευτικός), σε 25 που είχαν και διευθυντή και νηπιαγωγό , απάντησε μόνο ο/η νηπιαγωγός και σε άλλα 3 απάντησε μόνο η διευθύντρια.

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section

Data Collector:

Εθελοντές/ριες φοιτητές/ριες, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)

Type of Research Instrument:

Semi-structured questionnaire

Characteristics of Data Collection Situation:

Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων που περιέχει το σύνολο των σχολείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων/ΤΕΕ του Δήμου Αθηναίων.

Response Rate:

Από το σύνολο των 143 Νηπιαγωγείων που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και στα οποία δόθηκαν ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση σε νηπιαγωγούς και διευθυντές, απάντησαν εκπαιδευτικοί από τα 113, δηλαδή είχαμε ποσοστό ανταπόκρισης 79%. Οι υπόλοιποι δεν συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια επικαλούμενοι διάφορους λόγους.

Data Access

File Description--f5521

File: ekke-1-0029-1.tab

  • Number of cases: 58

  • No. of variables per record: 168

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:crCU7ARFUQfAbkJpBMg8vQ==

File Description--f5522

File: ekke-1-0029-2.tab

  • Number of cases: 80

  • No. of variables per record: 202

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Rfl4WgKYLy8+H/ZrrPie9g==

Other Study-Related Materials

Label:

ekke-1-0029-1_quest.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ekke-1-0029-2_quest.pdf

Notes:

application/pdf