Κοινωνικός Αυτοπροσδιορισμός. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, τις έρευνες της διαΝΕΟσις για το 2016 και 2018 και τις έρευνες Θαλής για το 2015. (ICPSR doi:10.17903/FK2/VBMDCL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Κοινωνικός Αυτοπροσδιορισμός. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, τις έρευνες της διαΝΕΟσις για το 2016 και 2018 και τις έρευνες Θαλής για το 2015.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VBMDCL

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-20

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Κοινωνικός Αυτοπροσδιορισμός. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, τις έρευνες της διαΝΕΟσις για το 2016 και 2018 και τις έρευνες Θαλής για το 2015.", https://doi.org/10.17903/FK2/VBMDCL, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:kxu11/OLkTXvau1Yu4R4+g== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VBMDCL

Study Description

Citation

Title:

Κοινωνικός Αυτοπροσδιορισμός. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, τις έρευνες της διαΝΕΟσις για το 2016 και 2018 και τις έρευνες Θαλής για το 2015.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VBMDCL

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-20

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VBMDCL

Study Scope

Keywords:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Topic Classification:

SOCIAL STRATIFICATION AND GROUPINGS, Social conditions and indicators

Abstract:

Περιλαμβάνονται πινακοποιημένα δεδομένα σε μορφή κύβων σε σχέση με τη Θρησκευτική Πρακτική. Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται οι θεματικές: <ol start="1"> <li>Ένταξη σε κοινωνική τάξη,</li> <li>Ταύτιση με κοινωνική τάξη,</li> <li>Αυτοτοποθέτηση στην κοινωνική κλίμακα,</li> <li>Ικανοποίηση από την προσωπική ζωή</li> </ol> Τα δεδομένα προέρχονται από τις <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/pppb" target="_blank"> έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς του ΕΚΚΕ</a> μεταξύ των ετών 1985 και 2004, από τους 3 γύρους της έρευνας Θαλής για το 2015 και την έρευνα <i>"Τι πιστεύουν οι Έλληνες"</i> της διαΝΕΟσις <a href="https://www.dianeosis.org/research/greek_values/" target="_blank"> για το 2016 </a> και <a href="https://www.dianeosis.org/2018/03/greeks-believe-2018//" target="_blank">το 2018 </a>

Time Period:

1985-2018

Date of Collection:

1985-2018

Country:

Greece

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5123

File: B1d.tab

  • Number of cases: 33

  • No. of variables per record: 4

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:3dvebU/grtz2p9EB83ARdQ==

File Description--f5121

File: B1e.tab

  • Number of cases: 27

  • No. of variables per record: 4

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:dueYEEMHmUXDr2NE3y3A3Q==

File Description--f5119

File: B1.tab

  • Number of cases: 42

  • No. of variables per record: 4

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:mcqHHH3MdrCIsDt1+VTt7A==