Απόψεις σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς για τα έτη 1988 και 1989. (ICPSR doi:10.17903/FK2/E0NZTT)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Απόψεις σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς για τα έτη 1988 και 1989.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/E0NZTT

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-22

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Απόψεις σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς για τα έτη 1988 και 1989.", https://doi.org/10.17903/FK2/E0NZTT, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:OJvgZWb3b5tp5Ds+sc5AbA== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/E0NZTT

Study Description

Citation

Title:

Απόψεις σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς για τα έτη 1988 και 1989.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/E0NZTT

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-22

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/E0NZTT

Study Scope

Keywords:

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Topic Classification:

POLITICS

Abstract:

Περιλαμβάνονται πινακοποιημένα δεδομένα σε μορφή κύβων σε σχέση με τις απόψεις των πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα δεδομένα προέρχονται από τις <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/pppb" target="_blank"> έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς του ΕΚΚΕ</a> μεταξύ των ετών 1988 και 1989.

Time Period:

1988-1989

Date of Collection:

1988-1989

Country:

Greece

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5193

File: c11a.tab

  • Number of cases: 14

  • No. of variables per record: 4

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:rTYNJfG9E3CAaQ4Ce42rug==

File Description--f5194

File: c11b.tab

  • Number of cases: 15

  • No. of variables per record: 5

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:dC2WEeL8NHebtvNwCZhN+w==