Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ), Πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος γύρος με τα δεδομένα της ΕΚΕ που αφορούν την Ελλάδα (ICPSR doi:10.17903/FK2/VUQCJ5)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ), Πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος γύρος με τα δεδομένα της ΕΚΕ που αφορούν την Ελλάδα

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VUQCJ5

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-21

Version:

1

Bibliographic Citation:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 2021, "Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ), Πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος γύρος με τα δεδομένα της ΕΚΕ που αφορούν την Ελλάδα", https://doi.org/10.17903/FK2/VUQCJ5, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, V.1.0.0

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VUQCJ5

Study Description

Citation

Title:

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ), Πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος γύρος με τα δεδομένα της ΕΚΕ που αφορούν την Ελλάδα

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/VUQCJ5

Authoring Entity:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-12-21

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/VUQCJ5

Study Scope

Keywords:

Εμπιστοσύνη, Πολιτική, Κοινωνικές Αξίες, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Διάκριση, Θρησκεία, Εθνική ταυτότητα, Διάρκεια Ζωής, Αστυνομία, Δικαστήρια, Εργασία, Οικογένεια, Ευημερία, Μετανάστευση, Ιθαγένεια, Αποκλεισμός

Topic Classification:

Media, Equality, inequality and social exclusion

Abstract:

Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.

Date of Collection:

2003-01-19-2003-06-012005-01-10-2005-03-202009-07-15-2009-11-202011-05-06-2011-07-05

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Πληθυσμός 15 ετών και άνω

Methodology and Processing

Time Method:

Time series

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Interview

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Data Access