Δείκτες Αντιγερμανισμού για την Ελλάδα. Δεδομένα από τις έρευνες Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks 2012, Global Attitudes Project 2013 και τις έρευνες "Τι Πιστεύουν οι Έλληνες" μεταξύ 2016 και 2019 (ICPSR doi:10.17903/FK2/RTLPBT)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτες Αντιγερμανισμού για την Ελλάδα. Δεδομένα από τις έρευνες Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks 2012, Global Attitudes Project 2013 και τις έρευνες "Τι Πιστεύουν οι Έλληνες" μεταξύ 2016 και 2019

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/RTLPBT

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-25

Version:

2

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Δείκτες Αντιγερμανισμού για την Ελλάδα. Δεδομένα από τις έρευνες Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks 2012, Global Attitudes Project 2013 και τις έρευνες "Τι Πιστεύουν οι Έλληνες" μεταξύ 2016 και 2019", https://doi.org/10.17903/FK2/RTLPBT, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:cXDpDGsQdjze/mioYQ8J9A== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/RTLPBT

Study Description

Citation

Title:

Δείκτες Αντιγερμανισμού για την Ελλάδα. Δεδομένα από τις έρευνες Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks 2012, Global Attitudes Project 2013 και τις έρευνες "Τι Πιστεύουν οι Έλληνες" μεταξύ 2016 και 2019

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/RTLPBT

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-25

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/RTLPBT

Study Scope

Keywords:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ), ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΣΜΟΣ

Topic Classification:

POLITICS, International politics and organisations, Political behaviour and attitudes

Abstract:

Οι δείκτες Αντιγερμανισμού για την Ελλάδα αξιοποιούν τα δεδομένα από τις έρευνες:<ol start="1"> <li> <a href="https://www.pewresearch.org/global/2012/05/29/european-unity-on-the-rocks/" target="_blank">Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks</a> για το 2012 του <a href=https://www.pewresearch.org/" target="_blank">Pew Research Center</a></li> <li><a href="https://www.pewresearch.org/global/dataset/spring-2013-survey-data/" target="_blank">Global Attitudes Project</a> για το 2013 του <a href=https://www.pewresearch.org/" target="_blank">Pew Research Center</a></li> <li><a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/dianeosis" target="_blank">"Τι Πιστεύουν οι Έλληνες"</a>, της<a href=http://www.dianeosis.org/" target="_blank"> διαΝΕΟσις </a>για τα έτη 2016, 2018 και 2019. </ol>

Time Period:

2012-2019

Date of Collection:

2012-2019

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Notes:

<p>Για τον δείκτη από τα δεδομένα Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks του 2012 και Global Attitudes Project του 2013, χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις:</p> <ol start="1"> <li>Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks, 2012: <ol start="1"> <li>Από την ερώτηση<em>&quot;Please tell me, if you have a very favorable, somewhat favorable, somewhat unfavorable or very unfavorable opinion of: Germany&quot;</em> και κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις <em>&quot;somewhat unfavorable&quot;</em> και <em>&quot;very unfavorable opinion</em>&quot; ως <strong><em>&quot;unfavorable opinion&quot;</em></strong></li> <li><em>&quot;Now, thinking about some possible economic concerns for the country: Do you think that the power that Germany and other European Union countries have over our economy poses a major threat, minor threat or no threat to the economic well-being of (Greece)?&quot;</em> και κωδικοποιήθηκε η απάντηση <strong><em>&quot;major threat&quot;</em></strong></li> <li><em>&quot;And how good a job is German Chancellor Angela Merkel doing in dealing with the European economic crisis? Is German Chancellor doing a very good job, a somewhat good job, a somewhat bad job or a bad job?&quot;</em> όπου κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις <em>&quot;somewhat bad&quot;</em> και <em>&quot;very bad&quot;</em> ως <strong><em>&quot;bad job&quot;</em></strong></li> </ol> </li> <li>Global Attitudes Project, 2013: <ol start="1"> <li>Από την ερώτηση <em>&quot;In what European country, if any, are people the least compassionate?&quot;</em> κωδικοποιήθηκε η απάντηση: <strong><em>&quot;Germans are the least compassionate&quot;</em></strong></li> <li>Από την ερώτηση <em>&quot;In what European country, if any, are people the most arrogant?&quot;</em> κωδικοποιήθηκε η απάντηση: <strong><em>&quot;Germans are the most arrogant&quot;</em></strong></li> <li>Από την ερώτηση &quot;<em>In what European country, if any, are people the least trustworthy?&quot;</em> κωδικοποιήθηκε η απάντηση: <strong><em>&quot;Germans are the least trustworthy&quot;</em></strong></li> </ol> </li> </ol> <p>Για τον δείκτη από τα δεδομένα των ερευνών <em>&quot;Τι Πιστεύουν οι Έλληνες&quot;</em>, 2016-2019:</p> <ol> <li style="list-style-type: none;"> <ol start="1"> <li>Από την ερώτηση: <em>&quot;Θα ήθελα, τώρα, να σας διαβάσω ορισμένες λέξεις και θα ήθελα να μου πείτε εάν, για εσάς προσωπικά, αντιπροσωπεύουν κάτι &laquo;καλό&raquo; ή κάτι &laquo;κακό&raquo;: Οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν κάτι &laquo;κακό&raquo;&quot; </em>έχει κωδικηοποιηθεί η απάντηση <strong><em>&quot;Κακό&quot;</em></strong></li> </ol> </li> </ol> <p>Οι δείκτες εκφράζονται σε ποσοστά (%).</p>

Methodology and Processing

Sampling Procedure:

Probability

Mode of Data Collection:

Interview

Type of Research Instrument:

Questionnaire

Notes:

Αναφέρονται αναλυτικά οι έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν και σε παρένθεση το δείγμα αυτών: <ol start="1"> <li> Pew Research Center, Global Attitudes Project: European Unity on the Rocks, 2012 (1000)</li> <li> Pew Research Center, Global Attitudes Project, 2013 (1000)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Δεκέμβριος 2016 (2557)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 (2500)</li> <li> διαΝΕΟσις, Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 (2500)</li> </ol>

Data Access

File Description--f5203

File: AntiGerm_dianeosis.tab

  • Number of cases: 3

  • No. of variables per record: 3

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Lqh91YRJpnHNcIl3/OUeCQ==

File Description--f5204

File: AntiGerm_pew.tab

  • Number of cases: 6

  • No. of variables per record: 3

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:78EuzRIXq20K/r5mm6XvJg==