Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα (ICPSR doi:10.17903/FK2/BAQPUV)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BAQPUV

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-01

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γερακοπούλου, Χρυσή Κλεοπάτρα, 2022, "Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα", https://doi.org/10.17903/FK2/BAQPUV, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Δεύτερη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BAQPUV

Study Description

Citation

Title:

Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/BAQPUV

Authoring Entity:

Γερακοπούλου, Χρυσή Κλεοπάτρα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Producer:

Γερακοπούλου, Χρυσή Κλεοπάτρα

Date of Production:

2003-01-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-01

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/BAQPUV

Study Scope

Keywords:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Topic Classification:

MEDIA, COMMUNICATION AND LANGUAGE, Media

Abstract:

Αντικείμενο της έρευνας είναι η κοινωνιοψυχολογική μελέτη της συστηματικής (φανατικής) ανάγνωσης αμερικανικανικών υπέρ – ηρωικών κόμικς από αναγνώστες ηλικίας 18-36 ετών. Η ανάγνωση κόμικς προσεγγίζεται ως βιωματική συνθήκη που αντανακλά την εξέλιξη της ταυτότητας του ατόμου. Θεωρείται ότι οι εκάστοτε αναγνωστικές επιλογές που κάνει το άτομο μέσα στην αφήγηση της ζωής του περιγράφουν και χαρακτηρίζουν και από μια σημαντική στιγμή της ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης δείχνοντας τον προσανατολισμό του κοινωνικού του προβληματισμού, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο του φαντασιακού του. Σε αυτό το πλαίσιο η ερευνητική προσέγγιση αποκαλύπτει τρία στάδια στην αναγνωστική ιστορία των υποκειμένων που εμφανίζονται να αντιστοιχούν σε τρεις βασικές περιόδους της ψυχοκοινωνικής του ωρίμανσης. Οι βιογραφικές και αναγνωστικές αναφορές των υποκειμένων εμφανίζονται να σκιαγραφούν τους βασικούς όρους της ανάγνωσης ως συνθήκης που αντλεί από την εσωτερική πραγματικότητα του ατόμου και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει την ιδεολογία, τις προκλήσεις και το πνεύμα των καιρών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο στόχος της διατριβής είναι η σύνδεση του κοινωνικού με το ατομικό στο βαθμό που δείχνεται πώς ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται «ιστορικά» οι υπέρ – ήρωες των αμερικανικών κόμικς παρουσιάζει αναλογίες με τα στάδια της αναγνωστικής ιστορίας των υποκειμένων της έρευνας αλλά και με τα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της ψυχοκοινωνικής τους ταυτότητας.

Time Period:

1970-01-01-2003-01-01

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Αττική, Πειραιάς

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

50

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Type of Research Instrument:

Semi-structured questionnaire

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

23Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόμικς.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document