Παρουσίαση και πλαισίωση του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 στα ελληνικά ΜΜΕ (ICPSR doi:10.17903/FK2/1KH0YC)
(REFMED 2015)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Παρουσίαση και πλαισίωση του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 στα ελληνικά ΜΜΕ

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/1KH0YC

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-05

Version:

2

Bibliographic Citation:

Τσίρμπας, Γιάννης, 2022, "Παρουσίαση και πλαισίωση του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 στα ελληνικά ΜΜΕ", https://doi.org/10.17903/FK2/1KH0YC, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη Έκδοση, UNF:6:TYudA6ZGMzGhzsHlIC/K3w== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/1KH0YC

Study Description

Citation

Title:

Παρουσίαση και πλαισίωση του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 στα ελληνικά ΜΜΕ

Alternative Title:

REFMED 2015

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/1KH0YC

Authoring Entity:

Τσίρμπας, Γιάννης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Producer:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-05

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/1KH0YC

Study Scope

Keywords:

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Topic Classification:

POLITICS, Elections

Abstract:

Τα δεδομένα της έρευνας περιλαμβάνουν την ανάλυση περιεχομένου ολόκληρου του 24ωρου προγράμματος των έξι μεγαλύτερων τηλεοπτικών σταθμών με πανελλαδική εμβέλεια, δηλαδή των ALPHA, ANT1, MEGA, SKAI, STAR καθώς και του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΡΤ. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από την επομένη ημέρα της προκήρυξης του δημοψηφίσματος, έως και την ημέρα διεξαγωγής του, δηλαδή μεταξύ 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2015. Στο έργο συμμετείχαν 15 κωδικογράφοι μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκό προσωπικό, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί/προπτυχιακοί φοιτητές. Από την εξέταση και κωδικοποίηση του ερευνητικού υλικού δημιουργήθηκαν δύο διακριτά σύνολα δεδομένων: στο πρώτο κωδικοποιήθηκαν οι δημοσιογραφικές/ενημερωτικές θεματικές ενότητες που αφορούν το δημοψήφισμα (media units), ενώ στο δεύτερο μονάδα ανάλυσης αποτέλεσαν οι «ομιλούσες κεφαλές» (talking heads) που εμφανίστηκαν σε κάθε ενότητα/εκπομπή.Έγινε κωδικοποίηση για καθένα από τα 4.917 άτομα («ομιλούσες κεφαλές») που εμφανίστηκαν σε αυτά τα αποσπάσματα ξεχωριστά, εξαιρουμένων των δημοσιογράφων που παρουσίαζαν τις εκπομπές / δελτία ειδήσεων. Στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Για κάθε μονάδα ανάλυσης, κωδικοποιήθηκε μια ομάδα μεταβλητών. Επίσης, η κατασκευή των κατηγοριών των μεταβλητών, αντλήθηκε από μια διαδικασία ποιοτικής θεματικής κωδικοποίησης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καμπάνιας του δημοψηφίσματος.

Time Period:

2015-06-29-2015-07-05

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Media unit

Universe:

Το σύνολο του 24ωρου προγράμματος των 6 μεγαλύτερων -με όρους τηλεθέασης- ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας (ALPHA, ANT1, MEGA, SKAI, STAR και ΕΡΤ) μεταξύ 29ης Ιουνίου και 5ης Ιουλίου 2015.

Kind of Data:

Οπτικοακουστικό υλικό

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section

Sampling Procedure:

Total universe/Complete enumeration

Mode of Data Collection:

Content coding

Type of Research Instrument:

Data collection guidelines

Response Rate:

88.8%

Data Access

File Description--f4344

File: REFMED2015 - Τελικό αρχείο δεδομένων

  • Number of cases: 4913

  • No. of variables per record: 15

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:TYudA6ZGMzGhzsHlIC/K3w==

Other Study-Related Materials

Label:

REFMED2015 – Greek political scientists under the crisis and the case of the Greek bailout referendum - An intellectual barricade protecting the status quo

Text:

Άρθρο σχετικό με την έρευνα «REFMED2015»

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

REFMED2015 - Μεθοδολογικά σχόλια

Text:

Σχόλια μεθοδολογίας της έρευνας «REFMED2015»

Notes:

application/octet-stream

Other Study-Related Materials

Label:

REFMED2015 - Τιμές μεταβλητών στο SPSS

Text:

Τιμές μεταβλητών της έρευνας «REFMED2015» στο SPSS Syntax

Notes:

text/x-spss-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

REFMED2015 - Φόρμα κωδικογράφησης δεδομένων

Text:

Κωδικοποίηση συνόλου δεδομένων της έρευνας REFMED2015

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document