Εκτίμηση αναγκών και μελέτη τοπικού αξιακού συστήματος στο Οροπέδιο Λασιθίου (ICPSR doi:10.17903/FK2/RFBR9J)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Εκτίμηση αναγκών και μελέτη τοπικού αξιακού συστήματος στο Οροπέδιο Λασιθίου

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/RFBR9J

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-08

Version:

1

Bibliographic Citation:

Ζαϊμάκης, Γιάννης; Παπαδάκη, Μαρίνα; Τσιριντάνης, Αλέξανδρος; Νταϊφώτη, Ζωή; Χρονιάρης, Ασημάκης; Ταμβάκη, Μαρία; Κιλίμη, Σοφία; Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα; Σφυράκης, Νίκος; Ράτσικα, Νικολέτα; Ευθυμίου, Παρασκευή, 2022, "Εκτίμηση αναγκών και μελέτη τοπικού αξιακού συστήματος στο Οροπέδιο Λασιθίου", https://doi.org/10.17903/FK2/RFBR9J, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/RFBR9J

Study Description

Citation

Title:

Εκτίμηση αναγκών και μελέτη τοπικού αξιακού συστήματος στο Οροπέδιο Λασιθίου

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/RFBR9J

Authoring Entity:

Ζαϊμάκης, Γιάννης (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Παπαδάκη, Μαρίνα (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τσιριντάνης, Αλέξανδρος (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Νταϊφώτη, Ζωή (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Χρονιάρης, Ασημάκης (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ταμβάκη, Μαρία (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Κιλίμη, Σοφία (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σφυράκης, Νίκος (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ράτσικα, Νικολέτα (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ευθυμίου, Παρασκευή (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Tμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Producer:

Ζαϊμάκης, Γιάννης

Date of Production:

2020-07-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-08

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/RFBR9J

Study Scope

Keywords:

ΑΞΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Topic Classification:

ECONOMICS, Economic systems and development, Energy and natural resources

Abstract:

Επιτόπια εθνογραφική έρευνα με σκοπό την εκτίμηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής του οροπεδίου Λασιθίου και τη διερεύνηση των προοπτικών διαμόρφωσης των όρων και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης που σέβονται τις κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης το αξιακό σύστημα της τοπικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση μελετήθηκε το τοπικό αξιακό σύστημα, οι τρόποι σκέψης και ζωής, οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας και ο ορίζοντας των προσδοκιών τους. Η έρευνα επιτρέπει να αναγνωριστούν και να περιγραφούν ιδιαίτερες περιοχές αναγκών, να ανακαλυφθούν παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση τους, να αναδειχθούν τρόποι σκέψεις, κώδικες συμπεριφοράς και τοπικές αξίες. Απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας στρατηγικός συμμετοχικός σχεδιασμός για την αντιμετώπισης αναγκών και προβληματικών καταστάσεων και την επεξεργασία λύσεων που θα είναι συμβατοί με το τοπικό αξιακό σύστημα.

Time Period:

2020-07-01-2021-04-30

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Κρήτη

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

31

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Mode of Data Collection:

Telephone interview

Mode of Data Collection:

Observation

Type of Research Instrument:

Unstructured questionnaire

Notes:

Αριθμός συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα: 32 Αριθμός συνεντεύξεων που παραχωρήθηκαν στο αρχείο : 32

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

5. Ζαιμακης_ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1).docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document