Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας (ICPSR doi:10.17903/FK2/NOSLJ7)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NOSLJ7

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Version:

1

Bibliographic Citation:

Welzel, Christian, 2022, "Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας", https://doi.org/10.17903/FK2/NOSLJ7, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:i1V3iKo/MusuSKes/EUu/A== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NOSLJ7

Study Description

Citation

Title:

Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NOSLJ7

Authoring Entity:

Welzel, Christian (Leuphana Universität Lüneburg)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NOSLJ7

Study Scope

Keywords:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, WORLD VALUES SURVEY

Topic Classification:

POLITICS

Abstract:

Ο δείκτης της φιλελεύθερης δημοκρατίας ποσοτικοποιεί το φιλελεύθερο ορισμό της δημοκρατίας όπως αυτός συνάγεται από σχετικό στοιχείο ερευνητικού εργαλείου.

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5848

File: Source_LibDef1_data.tab

  • Number of cases: 2744

  • No. of variables per record: 3

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:i1V3iKo/MusuSKes/EUu/A==

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Description.txt

Notes:

text/plain

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_LibDef1.sps

Notes:

application/x-spss-syntax