Δείκτης εκλογικής επίδοσης σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές για τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα (1996-2019) (ICPSR doi:10.17903/FK2/NJLNME)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτης εκλογικής επίδοσης σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές για τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα (1996-2019)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NJLNME

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Δείκτης εκλογικής επίδοσης σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές για τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα (1996-2019)", https://doi.org/10.17903/FK2/NJLNME, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:vGfN3DIbOfBmD0KzUCllug== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NJLNME

Study Description

Citation

Title:

Δείκτης εκλογικής επίδοσης σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές για τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα (1996-2019)

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/NJLNME

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/NJLNME

Study Scope

Keywords:

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ

Topic Classification:

Elections

Abstract:

Ο δείκτης εκλογικής επίδοσης σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές για τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα (1996-2019) περιέχει τα εκλογικά αποτελέσματα από τα εξής κόμματα: <ol start="1"> <li>Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό</li> <li>Χρυσή Αυγή</li> <li>Ανεξάρτητους Έλληνες</li> <li>Ελληνική Λύση</li> </ol> Για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ 1996 και 2019. Τα δεδομένα εκφράζονται σε ποσοστά (%).

Time Period:

1996-2019

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Methodology and Processing

Sampling Procedure:

Total universe/Complete enumeration

Data Access

File Description--f5214

File: GR_FarRight.tab

  • Number of cases: 30

  • No. of variables per record: 3

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:vGfN3DIbOfBmD0KzUCllug==