Μεταπολίτευση: πολιτική, ιστορία και μνήμη (ICPSR doi:10.17903/FK2/4KSW04)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Μεταπολίτευση: πολιτική, ιστορία και μνήμη

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/4KSW04

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-08

Version:

1

Bibliographic Citation:

Θεοδωρίδης, Γεώργιος; ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΟΜ-ΟΠΙ), 2022, "Μεταπολίτευση: πολιτική, ιστορία και μνήμη", https://doi.org/10.17903/FK2/4KSW04, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/4KSW04

Study Description

Citation

Title:

Μεταπολίτευση: πολιτική, ιστορία και μνήμη

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/4KSW04

Authoring Entity:

Θεοδωρίδης, Γεώργιος (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΟΜ-ΟΠΙ) (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

Producer:

Θεοδωρίδης, Γεώργιος

Date of Production:

1950-01-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-08

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/4KSW04

Study Scope

Keywords:

ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΜΝΗΜΗ

Topic Classification:

POLITICS, Conflict, security and peace, Elections, International politics and organisations, Political behaviour and attitudes, Political ideology

Abstract:

Ο σκοπός την έρευνας ήταν/είναι η εξέταση και η μελέτη της περιόδου της Μεταπολίτευσης, μιας περιόδου καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και συνολικά του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η συνθήκη η οποία ανέδειξε τα ερωτήματα σχετικά με αυτήν την περίοδο είναι αναμφισβήτητα τα χρόνια της κρίσης, μίας κρίσης όχι μόνο οικονομικής αλλά κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής. Με βάση αυτό τον προβληματισμό, η ερευνητική προσπάθεια εστίασε στα απλά μέλη και τα κατώτερα στελέχη των πολιτικών κομμάτων. Η εν λόγω επιλογή προτάχθηκε διότι τα πολιτικά κόμματα ήταν αυτά που συνέβαλαν σχεδόν εξολοκλήρου στο έργο της μετάβασης στο δημοκρατικό καθεστώς, λειτούργησαν ως οι βασικότεροι πυλώνες της πολιτικής σταθερότητας, επιτέλεσαν τη σημαντικότερη δομή ενσωμάτωσης και κοινωνικοποίησης των «μαζών» ως προς την πολιτική διαδικασία και, τέλος, ανέλαβαν το ρόλο του κυρίαρχου διαχειριστή των κρατικών υποθέσεων. Οι αφηγήσεις / μαρτυρίες των απλών μελών ή/και κατωτέρων στελεχών των κομμάτων θα βοηθήσουν να αναδειχθούν η ιδεολογία τους, η σχέση τους με τον κρατικό μηχανισμό ή η έμφυλη διάσταση της ψήφου. Με αφορμή τη σχετικά πρόσφατη δημοσιονομική κρίση, διερευνάται και ο τρόπος με το οποίο βιώνεται η εν λόγω κρίση από τα συγκεκριμένα μέλη, αλλά και πως, ενδεχομένως, αντιλαμβάνονται την αλλαγή του κοινωνικού status τους. Τέλος, θα αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα απλά μέλη ή/και τα κατώτερα στελέχη των κομμάτων ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους, διότι ο τρόπος αυτός βασίζεται στην κατασκευή και στην αναγνώριση ενός σώματος μνήμης που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα θέματα και επαναλαμβανόμενες σιωπές, τα οποία δίνουν νόημα στη ζωή τους και επομένως συγκροτούν την ταυτότητά τους.

Time Period:

1950-01-01-2019-01-01

Date of Collection:

2015-01-01-2020-03-01

Country:

Greece

Geographic Coverage:

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

43

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Type of Research Instrument:

Semi-structured questionnaire

Notes:

Αριθμός συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα: 43 Αριθμός συνεντεύξεων που παραχωρήθηκαν στο αρχείο : 43

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

Θεοδωρίδης, ΕΟΜ-ΟΠΙ.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document