Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατικής επιθυμίας (ICPSR doi:10.17903/FK2/R4GBMN)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατικής επιθυμίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/R4GBMN

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-09-29

Version:

1

Bibliographic Citation:

Welzel, Christian, 2022, "Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατικής επιθυμίας", https://doi.org/10.17903/FK2/R4GBMN, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:21qovbBWOH+aDQe2Ipp0vw== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/R4GBMN

Study Description

Citation

Title:

Δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατικής επιθυμίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/R4GBMN

Authoring Entity:

Welzel, Christian (Leuphana University. Luneberg, Germany)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-09-29

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/R4GBMN

Study Scope

Abstract:

Ο δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατικής επιθυμίας ποσοτικοποιεί την έντασης της δημοκρατικής επιθυμίας (δείκτης αδρής δημοκρατικής επιθυμίας) λαμβάνοντας υπόψη τη (σταθμισμένη) φιλελεύθερη έννοια της δημοκρατίας (δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας).

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5860

File: Source_DemDes_data.tab

  • Number of cases: 13

  • No. of variables per record: 1

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:21qovbBWOH+aDQe2Ipp0vw==

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_DemDes.sps

Notes:

application/x-spss-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Description.txt

Notes:

text/plain

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Φιλελεύθερη δημοκρατική επιθυμία.sps

Notes:

application/x-spss-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Φιλελεύθερη δημοκρατική επιθυμία.txt

Notes:

text/plain

Other Study-Related Materials

Label:

Source_.sav

Notes:

application/x-spss-sav

Other Study-Related Materials

Label:

Target.sav

Notes:

application/x-spss-sav