Η εμπειρία του πολέμου και της κατοχής στα αστικά κέντρα της βουλγαρικής ζώνης. Η περίπτωση της Ξάνθης (ICPSR doi:10.17903/FK2/488RFG)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Η εμπειρία του πολέμου και της κατοχής στα αστικά κέντρα της βουλγαρικής ζώνης. Η περίπτωση της Ξάνθης

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/488RFG

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-02

Version:

1

Bibliographic Citation:

Καλογιαννίδης, Δημήτριος, 2022, "Η εμπειρία του πολέμου και της κατοχής στα αστικά κέντρα της βουλγαρικής ζώνης. Η περίπτωση της Ξάνθης", https://doi.org/10.17903/FK2/488RFG, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/488RFG

Study Description

Citation

Title:

Η εμπειρία του πολέμου και της κατοχής στα αστικά κέντρα της βουλγαρικής ζώνης. Η περίπτωση της Ξάνθης

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/488RFG

Authoring Entity:

Καλογιαννίδης, Δημήτριος (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ)

Producer:

Καλογιαννίδης, Δημήτριος

Date of Production:

2022-01-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-05-02

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/488RFG

Study Scope

Keywords:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Topic Classification:

HISTORY, Conflict, security and peace, SOCIETY AND CULTURE, Social conditions and indicators

Abstract:

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο πόλεμος και η συνακόλουθη κατοχή επηρέασαν την καθημερινότητα των κατοίκων στα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Με πεδίο έρευνας την πόλη της Ξάνθης γίνεται προσπάθεια να ανασυσταθούν όψεις της βιωμένης εμπειρίας και της αίσθησης του να ζει κανείς σε αυτή την περιοχή μέσα στις συνθήκες της πολυεπίπεδης και πολύπλευρης κρίσης εκείνης της περιόδου. Μέσα από την προσέγγιση των ανατροπών που επέφερε ο πόλεμος και η κατοχή στην καθημερινότητα των ανθρώπων θα διερευνηθούν οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν για την επιβίωση και θα εξεταστεί το πως αυτές επηρεάστηκαν από τις κοινωνικές οριοθετήσεις, τα πολιτισμικά περιβάλλοντα και τις επιτακτικές καθημερινές ανάγκες αυτής της περιόδου. Επιπλέον μιας και το πεδίο της έρευνας είναι μια περιοχή με έντονα πολυεθνοτικό χαρακτήρα ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διερεύνηση των διεθνοτικών σχέσεων, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζονται και αναδιαμορφώνονται μέσα στο νέο πλαίσιο που θέτει η βουλγαρική κατοχή στην περιοχή.

Time Period:

2017-09-01-2022-01-01

Country:

Greece

Geographic Coverage:

Ξάνθη

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

15

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Type of Research Instrument:

Semi-structured questionnaire

Data Access

Other Study-Related Materials

Label:

13. Καλογιαννίδης_Η εμπειρία_του_πολέμου_Ξάνθη.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document