Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1936-1937 (ICPSR doi:10.17903/FK2/KE9TFQ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1936-1937

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/KE9TFQ

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-07-12

Version:

1

Bibliographic Citation:

Κουλούρη, Χριστίνα, 2021, "Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1936-1937", https://doi.org/10.17903/FK2/KE9TFQ, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:cs66znirTQ7yfdSdsQJi8w== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/KE9TFQ

Study Description

Citation

Title:

Στατιστικές Εκπαίδευσης κατά το έτος 1936-1937

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/KE9TFQ

Authoring Entity:

Κουλούρη, Χριστίνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2021-07-12

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/KE9TFQ

Study Scope

Keywords:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Topic Classification:

EDUCATION

Abstract:

Περιέχει δεδομένα από τις Στατιστικές Δημοτικής, Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 1936-1937

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f2776

File: panteion-3-1029.tab

 • Number of cases: 504

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:gC5VeRzM/4m66tHml6t6Gg==

File Description--f2777

File: panteion-3-1039.tab

 • Number of cases: 42

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:/qbQJ4pIuqbDqheDoc3D9Q==

File Description--f2778

File: panteion-3-1049.tab

 • Number of cases: 189

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:hhjzdUj7d8YUWP6Rvx+P/Q==

File Description--f2779

File: panteion-3-1123.tab

 • Number of cases: 11

 • No. of variables per record: 2

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:K9XQEm9IKRwFPs0hLUPNeA==

File Description--f2780

File: panteion-3-1136.tab

 • Number of cases: 40

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:wcjXVwDEXEswiEeULHDyYA==