Στάσεις και απόψεις σχετικά με τα όργανα της Ε.Ε./Ε.Ο.Κ. και την Ευρώπη. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις. (ICPSR doi:10.17903/FK2/MFQAOU)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στάσεις και απόψεις σχετικά με τα όργανα της Ε.Ε./Ε.Ο.Κ. και την Ευρώπη. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MFQAOU

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-22

Version:

1

Bibliographic Citation:

Γεωργιάδου, Βασιλική, 2022, "Στάσεις και απόψεις σχετικά με τα όργανα της Ε.Ε./Ε.Ο.Κ. και την Ευρώπη. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις.", https://doi.org/10.17903/FK2/MFQAOU, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:rRpRbnYfF9dIoUEOlgzNNQ== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MFQAOU

Study Description

Citation

Title:

Στάσεις και απόψεις σχετικά με τα όργανα της Ε.Ε./Ε.Ο.Κ. και την Ευρώπη. Δεδομένα από τις έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα και τις έρευνες της διαΝΕΟσις.

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/MFQAOU

Authoring Entity:

Γεωργιάδου, Βασιλική (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-22

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/MFQAOU

Study Scope

Keywords:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ)

Topic Classification:

POLITICS, International politics and organisations

Abstract:

Περιλαμβάνονται πινακοποιημένα δεδομένα σε μορφή κύβων σε σχέση τις απόψεις των πολιτών για τα όργανα της Ε.Ε./Ε.Ο.Κ. και την Ευρώπη. Τα δεδομένα προέρχονται από τις <a href="https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/pppb" target="_blank"> έρευνες Πολιτικών Προτύπων και Πολιτικής Συμπεριφοράς του ΕΚΚΕ</a> μεταξύ των ετών 1988 και 2004, την έρευνα <i>"Τι πιστεύουν οι Έλληνες"</i> της διαΝΕΟσις <a href="https://www.dianeosis.org/research/greek_values/" target="_blank"> για το 2016 </a> και <a href="https://www.dianeosis.org/2018/03/greeks-believe-2018//" target="_blank">το 2018 </a>.

Time Period:

1988-2018

Date of Collection:

1988-2018

Country:

Greece

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5157

File: c1a_ess.tab

 • Number of cases: 36

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:omYHDdXZQkReN2fWPEUgnQ==

File Description--f5149

File: c1a.tab

 • Number of cases: 66

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:orhjDfQiloic1jFMM6xirg==

File Description--f5158

File: c1b_1.tab

 • Number of cases: 5

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Zo/xXp2/Rv4SUKwsLD7+XQ==

File Description--f5155

File: c1c_1.tab

 • Number of cases: 10

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:pq0IR1qf4f4bEZyFAyvbdA==

File Description--f5153

File: c1c_2.tab

 • Number of cases: 7

 • No. of variables per record: 5

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:fwJbFGE8dQz1FgIPJLRTeg==

File Description--f5159

File: c1c_3.tab

 • Number of cases: 10

 • No. of variables per record: 4

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:BvSxbEuGjuTvoy4p4aMn7w==