Δείκτης (αδρός) δημοκρατικής επιθυμίας (ICPSR doi:10.17903/FK2/ISL8X4)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτης (αδρός) δημοκρατικής επιθυμίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/ISL8X4

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Version:

1

Bibliographic Citation:

Welzel, Christian, 2022, "Δείκτης (αδρός) δημοκρατικής επιθυμίας", https://doi.org/10.17903/FK2/ISL8X4, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση., UNF:6:21qovbBWOH+aDQe2Ipp0vw== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/ISL8X4

Study Description

Citation

Title:

Δείκτης (αδρός) δημοκρατικής επιθυμίας

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/ISL8X4

Authoring Entity:

Welzel, Christian (Leuphana Universität Lüneburg)

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/ISL8X4

Study Scope

Keywords:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Topic Classification:

POLITICS

Abstract:

Μεταβλητή που μετράει στην κλίμακα [0,1] την έννοια της (αδρής) δημοκρατικής επιθυμίας, στη βάση σχετικού στοιχείου ερευνητικού εργαλείου.

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5858

File: Source_DemDes_data.tab

  • Number of cases: 13

  • No. of variables per record: 1

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:21qovbBWOH+aDQe2Ipp0vw==

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_DemDes.sps

Notes:

application/x-spss-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Description.txt

Notes:

text/plain