Στάσεις και απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την κλιματική αλλαγή - CLIMPACT (ICPSR doi:10.17903/FK2/XMV8NZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Στάσεις και απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την κλιματική αλλαγή - CLIMPACT

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/XMV8NZ

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2023-11-03

Version:

3

Bibliographic Citation:

Δεμερτζής, Νίκος, 2023, "Στάσεις και απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την κλιματική αλλαγή - CLIMPACT", https://doi.org/10.17903/FK2/XMV8NZ, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Πρώτη έκδοση, UNF:6:/yYhdNCheJIXRRnf1B2fHA== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/XMV8NZ

Study Description

Citation

Title:

Στάσεις και απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την κλιματική αλλαγή - CLIMPACT

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/XMV8NZ

Authoring Entity:

Δεμερτζής, Νίκος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Producer:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2023-11-03

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/XMV8NZ

Study Scope

Keywords:

ΚΛΙΜΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΑΞΙΕΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ)

Topic Classification:

Energy and natural resources, Environment and conservation, Social behaviour and attitudes

Abstract:

Το δίκτυο <a href="https://climpact.gr/main/" target="_blank">CLIMPACT</a> που αποτελείται από έντεκα εμβληματικούς, εθνικούς, επιστημονικούς φορείς και πιο συγκεκριμένα την <a href="http://www.academyofathens.gr" target="_blank">Ακαδημία Αθηνών</a>, το <a href="https://www.uoa.gr" target="_blank">Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών</a>, το <a href="https://www.auth.gr" target="_blank">Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης</a>, το <a href="https://www.hcmr.gr/el/" target="_blank">Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών</a>, το <a href="https://www.demokritos.gr/el/" target="_blank">Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»</a>, το <a href="https://www.ntua.gr/el/" target="_blank">Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο</a>, το <a href="https://www.uoc.gr" target="_blank">Πανεπιστήμιο Κρήτης</a>, το <a href="https://www.tuc.gr/el/archi" target="_blank">Πολυτεχνείο Κρήτης</a>, το <a href="https://www.athenarc.gr" target="_blank">Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ</a> και το <a href="https://www.ekke.gr" target="_blank">Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών</a>, με συντονιστή φορέα το <a href="https://www.noa.gr" target="_blank">Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών</a>, επιδιώκει τη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, με την <a href="https://www.bankofgreece.gr/trapeza/koinwnikh-eythynh/viwsimotita-klimatikh-allagh/emeka" target="_blank">Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος</a> αλλά και με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να αποτελέσει πόλο έγκυρης και πολύπλευρης εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και της Κοινωνίας. Το παρόν έργο δεδομένων αποτελεί κομμάτι του ερευνητικού προγράμματος CLIMPACT. Τα δεδομένα παρήχθησαν από την πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα που πραγματοποίησε το <a href="https://www.ekke.gr" target="_blank">Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)</a> την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 18-65 ετών και αποσκοπούσε στη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Πραγματοποιήθηκαν 1.201 ολοκληρωμένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο ειδικά σχεδιασμένο <a href="https://www.ekke.gr/centre/web_lab" target="_blank">εργαστήριο - WebLab του ΕΚΚΕ</a>. Τα δεδομένα αφορούν: <ul> <li>Tην κατανόηση της έννοιας «κλιματική αλλαγή» από τους πολίτες </li><li>Tις απόψεις τους για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της</li> <li>Tην περιβαλλοντική συμπεριφορά</li> <li>Tην περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση</li> <li>Την κοινωνικοοικονομική τρωτότητα των πολιτών και την ενεργειακή φτώχεια </li> <li>Τις μεταϋλιστικές αξίες</li> <li>Τις αντιλήψεις των πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τον «κίνδυνο» και τις πολιτικές αντιμετώπισης (όπως η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας)</li> </ul>

Time Period:

2020-11-20-2020-12-15

Date of Collection:

2020-11-20-2020-12-15

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Universe:

Έλληνες πολίτες ηλικίας 18-65 ετών

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section

Data Collector:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Sampling Procedure:

Probability

Non-probability

Mode of Data Collection:

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire

Characteristics of Data Collection Situation:

Η διαδικασία διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας ελέγχθηκε με βάση τον κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) και τον κώδικα δεοντολογίας ΣΕΔΕΑ/ESOMAR από τους δύο επόπτες με τη χρήση συνακρόασης σε ποσοστό 41,25%.

Cleaning Operations:

Έλεγχος συνέπειας και wildcode

Response Rate:

24,5%

Data Access

File Description--f6011

File: Data_Q2011_Clima - LA.tab

  • Number of cases: 1201

  • No. of variables per record: 146

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:/yYhdNCheJIXRRnf1B2fHA==

Other Study-Related Materials

Label:

CLIMPACT_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ-6.3._FINAL_6.7.2022.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

ερωτηματολόγιο κλιματικής αλλαγής v.10 FINAL.docx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

ερωτηματολόγιο κλιματικής αλλαγής v.10 FINAL.pdf

Notes:

application/pdf