Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη μεταπολεμική Ελλάδα (1959-1964). (ICPSR doi:10.17903/FK2/3MGLXX)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη μεταπολεμική Ελλάδα (1959-1964).

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/3MGLXX

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Version:

1

Bibliographic Citation:

Σερντεδάκις, Νίκος, 2022, "Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη μεταπολεμική Ελλάδα (1959-1964).", https://doi.org/10.17903/FK2/3MGLXX, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, Δεύτερη έκδοση

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/3MGLXX

Study Description

Citation

Title:

Συλλογική δράση και διαμαρτυρία στη μεταπολεμική Ελλάδα (1959-1964).

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/3MGLXX

Authoring Entity:

Σερντεδάκις, Νίκος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Producer:

Ερευνητική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Date of Production:

2005-10-01

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-02-26

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/3MGLXX

Study Scope

Keywords:

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Topic Classification:

POLITICS, Conflict, security and peace, Political behaviour and attitudes, Political ideology

Abstract:

Η έρευνα έθεσε ως στόχο της την καταγραφή των συμβάντων διαμαρτυρίας κατά την περίοδο 1959-1964, όπως αυτά καταγράφονται στα δημοσιεύματα της ημερήσιας πρωινής εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ. Η καταγραφή των συμβάντων διαμαρτυρίας κατά την επιλεγείσα περίοδο επιδιώχθηκε για τις ανάγκες μιας συγκριτικής θέασης της κύμανσης της συλλογικής δράσης και της διαμαρτυρίας κατά έτος, ταυτόχρονα με την καταγραφή των περιεχομένων της συλλογικής δράσης, την απεύθυνσή τους, των οργανωτών της, των μορφών που επελέγησαν, τη διάρκειά τους, τον τόπο της εκδήλωσής τους, τη συμμετοχή κοινωνικών, επαγγελματικών και δημογραφικών ομάδων και κατηγοριών σε αυτές και την έκβασή τους.

Date of Collection:

2005-01-01-2005-10-01

Country:

Greece

Unit of Analysis:

Individual

Unit of Analysis:

Media unit: Text

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section ad-hoc follow-up

Sampling Procedure:

Non-probability: Availability

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview

Mode of Data Collection:

Self-administered writings and/or diaries: Paper

Data Access