Δείκτης πολιτικής αυτοτοποθέτησης (ICPSR doi:10.17903/FK2/1ZK3YF)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Δείκτης πολιτικής αυτοτοποθέτησης

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/1ZK3YF

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Version:

1

Bibliographic Citation:

Linardis, Apostolos; Klironomos, Nikolas; Nisiotis, Constantinos - Symeon, 2022, "Δείκτης πολιτικής αυτοτοποθέτησης", https://doi.org/10.17903/FK2/1ZK3YF, Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet, UNF:6:FfBJDlZqf/w4apYzu1O7tg== [fileUNF]

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/1ZK3YF

Study Description

Citation

Title:

Δείκτης πολιτικής αυτοτοποθέτησης

Identification Number:

doi:10.17903/FK2/1ZK3YF

Authoring Entity:

Linardis, Apostolos (National Centre of Social Research)

Klironomos, Nikolas (National Centre of Social Research)

Nisiotis, Constantinos - Symeon (National Centre of Social Research)

Distributor:

Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

Date of Distribution:

2022-08-06

Holdings Information:

https://doi.org/10.17903/FK2/1ZK3YF

Study Scope

Abstract:

Ο δείκτης πολιτικής αυτοτοποθέτησης ποσοτικοποιεί την ατομική αυτοαξιολόγηση και τοποθέτηση στον άξονα Αριστερά / Δεξιά, στη βάση σχετικού στοιχείου ερευνητικού εργαλείου.

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f5866

File: Source_LRAxis_data.tab

  • Number of cases: 14

  • No. of variables per record: 1

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:FfBJDlZqf/w4apYzu1O7tg==

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_Description.txt

Notes:

text/plain

Other Study-Related Materials

Label:

Algorithm_LRAxis.sps

Notes:

application/x-spss-syntax